+90 212 343 45 71 tukd@tukd.org.tr

Menu
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Ankara Şubesi

Genel Merkez

By In 2010 - 2012, ETKİNLİK RAPORLARI On 15 Ocak 2018


TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ

FALİYET RAPORU

2010 – 2012 DERNEĞİ

www.tukd.org.tr

 

“…..Kadınlarını geri bırakan toplumlar geri kalmaya mahkumdur…..”
Mustafa Kemal Atatürk-1928

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ

Genel Kurul Gündemi

 

TÜKD Genel Merkez 2010 – 2012 Dönemi Yönetim, Denetim Kurulları

2010 – 2012 YÖNETİM DÖNEMİ Etkinlikleri

 

I. Çalısma Yönergesinin Hazırlanması

II. Şubeler Toplantıları

III.Şube Ziyaretleri
IV.Ortak Proje ”Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi”

V. Gelecek Benim Projesi – Yozgat – Çayıralan

VI. “Önder Kadınlar Ödül Töreni”

VII. Genel Merkezin Katıldığı Fuarlar

VIII. Düzenlenen Paneller

IX. Ortak Etkinlikler

X. İKKB İle Birlikte Yapılan Etkinlikler

XI. TÜKD Kadın Araştırma ve Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi, hakkında bilgi notu

XII. Uluslararası Toplantılar

XIII. TÜKD’nin Katıldığı Diğer Toplantılar, Gönderdiği Raporlar

XIV.Derneğin Tanıtımı İle İlgili Faaliyetler

XV. Sosyal Etkinlikler

XV.Yapılan Yardım Çalışmaları

1.1.2011 – 31.12.2011 Hesap Özeti

1.1.2012. – 31.3.2012 Hesap Özeti

2012 Yılı Tahmini Bütçe
Denetim Kurulu Raporu
TÜKD Çalısma Yönergesi TÜKD ŞUBELERİ, Faaliyet Raporları

SUNUŞ

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin Değerli Şube Başkanları, Üyeleri ve Değerli Genel Kurul Delegeleri, Sevgili Arkadaslar,

18 Nisan 2010 tarihinde yapılan Genel Merkez Genel Kurulunda seçilen Yönetim Kurulumuz iki yıllık çalısma dönemini tamamladı. Bu iki yıl içinde yaptığımız çalısmaları sizlerle paylaşmak, Genel Kurulun bilgisine sunmak üzere elinizdeki 2010 – 2012 Faaliyet Raporunu hazırladık. Sizlerin katkılarıyla
gerçeklestirilen çalışmalarımızı yakından izlediğiniz gibi başlıca altı konuda yoğunlaştırdık:

– Tüzükte yazılı ilkeler doğrultusunda yasalarda ve yasamda kadının insan haklarını geliştirmek;

– Kurumsallaşmayı güçlendirmek, Derneğin görünür yüzü olan web sayfasını güncel tutmak;

– TÜKD çalışmaları hakkında uluslararası alanda farkındalık yaratmak;

– Şubeler toplantıları ve şube ziyaretleriyle üyeler arasında dostluğu ve deneyim aktarımını güçlendirmek; yerelde ve ülke genelinde kamuya açık etkinliklerle derneğimizi tanıtmak;

– Ortak Proje yürütmek, sonuçlarını yayınlamak;

– Genel Merkez’den şubelere ve şubelerden Genel Merkeze güncel bilgi akışını sağlamak; Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin korunmasında kararlılığımızı her vesile ile kamuoyuyla paylaşmak.

Bu çalışmalarımızın ana hedefi, ülkemizde kadınların ailede, eğitimde, toplum içinde ve çalışma yaşamında güçlenmesine, karar mekanizmalarında ve siyasette yer almasına destek oluşturmak; demokrasinin temel kriteri olan toplumsal cinsiyet eşitliginin yerleşmesine katkıda bulunmak, ülkemizin aydınlık geleceği olan üniversiteli kız öğrencilerin maddi ve manevi olarak yanında olmaktır. Biz TÜKD üyeleri, kamu yararına dernek statüsünde olan Derneğimizin tüzükte yazılı amaçları doğrultusunda gönüllü çalışmalar yapmak, bilgi birikimimizi başta kadınların güçlendirilmesi olmak üzere ülkemiz yararına kullanmak için bir araya geldik. Hepimiz biliyoruz ki, gönülden yapılan her çalısma iyi niyetle yapılır ve çok değerlidir. Ancak, kararlılıkla, kurallara uygun, disiplinli ve BİZ olarak çalışmakla yükümlü olduğumuzu da biliyoruz.

 

Bildiğiniz gibi, IFUW 2013 Genel Kuruluna ev sahipliği yapacak olmamız nedeniyle 2012 – 2014 döneminde TÜKD Ailesinin sorumluluğu, olağan dernek çalışmaları yanında bir kat daha fazla olacak. Yönetim dönemimizde (UWE) Avrupalı Üniversiteli Kadınlar 2011 Genel Kurulunun Türkiye’de ilk kez yapılmış olmasının mutluluğunu yaşadık. Aynı zamanda 2013 yılında (IFUW) uluslararası üniversiteli kadınlar federasyonunun genel kurul toplantısının Türkiye’de yapılması için yaptığımız başvuru kabul edilerek, yine ilk kez bir IFUW Kongresine ev sahipliği yapacak olmak hepimizi mutlu etti. Antalya’da düzenlediğimiz UWE 2011 Genel Kurulu ve Konferansı hakkında toplantıya katılan yabancı konuklar “Kongre şehrinin ve mekanının seçimi, toplantının içeriği ve Türk misafirperverligi” konusundaki TÜKD’ye teşekkür ve övgü dolu mesajlarında 2013 IFUW – İstanbul toplantısını heyecanla beklediklerini yazıyorlardı. Bu açıdan, IFUW 2013 İstanbul toplantısının başarısı için yoğun ve dayanışma içinde çalışmamız gerekiyor.

 

Değerli Arkadaşlar, ülkemizde bir yandan yasal haklar konusunda kadının insan haklarında kağıt üzerinde ilerleme olduğu görülse de, yayınlanan istatistikler kadınların hakları kullanma konusunda dünya sıralamasında en gerilerde yer aldığını gösteriyor. Yasalar değişse de erkek egemen zihniyette
değişim olmadıkça, kadın sorunları ve çözüm arayışları gündemde yer almaya devam edecek. Çözüm, kararlı bir devlet politikasının uygulanmasıyla sağlanabilecek. Ancak, özellikle son günlerde eğitimin yeniden yapılandırılmasına yönelik çıkarılan yasayla, eğitimde fırsat eşitliğinin, eğitimde kalitenin ve okullaşma süresinin arttırılmasının mümkün olamayacagı da görülmektedir. Oysa eğitim, eşit haklara ve eşit fırsatlara ulaşmada kapıların açılmasını sağlayan en önemli anahtardır. Çocuk gelinler, kadına yönelik şiddet acil çözüm bekleyen sorunların basında geliyor. Çözüm için, özellikle kesintisiz, zorunlu temel eğitimin devam etmesi, toplumsal cinsiyet eşitligine duyarlı eğitimin yerleştirilmesi gerekiyor. Bu açıdan, sorunları gündemde tutmak, çözüme kavuşturana kadar mücadele etmek için özellikle üniversiteli kadınlara büyük görev düsüyor. Elele, dayanışma içinde, Derneğimizin kurucularının kararlılığı ile bu yolda mücadelemizi sürdürdüğümüzde başarılı olacağımıza inanıyorum.

 

Geçmiş dönemlerde Genel Merkezin ve şubelerin yönetiminde yer alan, emek veren tüm başkan ve üyelere TÜKD adına çok teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum.

 

Nazan Moroglu

TÜKD Genel Başkanı

 

TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

14 Nisan 2012

 

GÜNDEM

1- Açılış

2- Saygı Duruşu, İstiklal Marşı

3- Genel Kurul Divanının Oluşturulması ve Seçimi

4- Yoklama

5- Faaliyet Raporunun Okunması

6- Bütçe, Tahmini Bütçenin Okunması

7- Denetim Kurulu Raporunun Okunması

8- Raporlar Hakkında Görüşmeler

9- Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bütçe hakkında 2010 – 2012 döneminin ayrı ayrı İbra Edilmesi

10- Şubelerin Genel Merkeze Katkı Payları ve Aidatların Belirlenmesi


11-
 Tüzük 2.md./17. bent Değişikliği

12- UWE ve IFUW Delegelerinin Genel Kurul tarafından Seçilmesi

13- Genel Başkan Seçimi


14- 
Yönetim ile Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi


15- 
TKDF Delegelerinin Seçimi

16- Dilek ve Öneriler


17-
 Kapanış

 

Not: (Dernekler Daire Başkanlığınca Tüzükte yapılması önerilen değişiklik)

 

TÜZÜK Madde 2 – HALİHAZIR Madde 2- DEĞİŞİKLİK ÖNERGESİ
17.bend – Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, isçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak, 17.bend- Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından, meslekî kuruluşlardan veya kişilerden maddî yardım veya alındığı yönetim döneminde ödenmek üzere borç almak veya adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

 

TÜKD 2010 – 2012 Dönemi

Yönetim ve Denetim Kurulları

TÜKD Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.Nisan.2010 tarihinde Levent Kültür Merkezi’nde yapıldı. 2010 – 2012 Yönetim Dönemi için yapılan seçim sonucunda;

Genel Başkanlığa Nazan Moroğlu, Yönetim Kurulu üyeliklerine; Berrin Önürmen, Fügen Atılgan, Nurten Altaç, Emine Yazgan, Nursel Gülçat, Neziha Bilhan, Aylin Moralıoğlu, Ebru Boyacıoğlu, Figen Doran, Nigar Yaycıoğlu seçildiler.

Daha sonra İstanbul şube başkanlığına seçilen ve bu nedenle Genel Merkez Yönetiminden istifa eden Nezihe Bilhan’ ın yerine yedek yönetim kurulu üyelerinden sırasıyla; Prof. Dr. Gönül Balkır, ve Figen Doran’ın yerine ise Fatma Kürkçüoğlu asıl üye olarak Yönetim Kurulunda yer aldılar.

 

Denetim Kurulu: Aydeniz Alisbah Tuskan; Gülşen Musluoğlu; Tülay Demiralay

 

Genel Merkez Yönetim Kurulu

2010 – 2012 YÖNETİM DÖNEMİ
Etkinlikleri

I.Çalısma Yönergesinin Hazırlanması

Yönetim döneminin ilk toplantısında, TÜKD tüzüğünde yer alan dernek kuruluş amaç ve hedeflerine ulaşılmasını, TÜKD Genel Merkez ve şubeler arasındaki ilişkilerin, işbirliğinin ve verimliliğin arttırılmasını, iletişim ve koordinasyonun sağlıklı olarak yapılandırılmasını; yapılacak çalışmaların yönteminin belirlenmesini, kurumsallaşmaya özen gösterilmesini sağlamak üzere on üç maddelik çalışma yönergesi hazırlandı; ilk şubeler toplantısında görüşüldü ve ikinci şubeler toplantısında 19 Haziran 2010 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girdi.

II. Şubeler Toplantıları

II.1 İstanbul Şubeler Toplantısı 29 Mayıs 2010

Katılan Şubeler: Adana; Ankara; Ankara/Ümitköy; Antalya; Bolu; Bursa; Edirne; Eskişehir; Gaziantep; İstanbul; İstanbul/Bakırköy; İstanbul/Kadıköy; Kocaeli; Samsun; Şanlıurfa ve İstanbul Genel Merkez Yönetim Kurulu.

Toplantıda Alınan Kararlar:

• Yönerge Taslağı, maddeler okundu, tartışıldı ve şubelerin önerileri dikkate alınarak son şekli verildi.

• TÜKD üye profilinin çıkarılması amacıyla, üyelerin meslekleri, telefon ve e-posta adreslerinin yanında hobilerinin ve hali hazır işlerinin bilinmesini sağlamak üzere özgeçmişlerinin de istenilmesine karar verildi. Yeni alınacak üyelerin özgeçmişlerinin de başvuru formuna eklenmesinin talep edilmesine karar verildi.

• Üye başvuru, burs başvuru formlarının tüm şubeler tarafından standart hale getirilmiş şekliyle kullanılması kabul edildi.

• Web sayfasının yenilenmesine ve bu konuda şubelerden gönderilen önerilerin değerlendirilmesiyle oluşturulacak güncel bir TÜKD web sayfasının en kısa zamanda yaşama geçirilmesine karar verildi.

• TÜKD kamu yararına Dernek statüsünde olması nedeniyle Bankalardan yapılacak havale için masraf ödenmemesinin sağlanmasına, Bankalarla bu konuda görüşme yapılmasına karar verildi.

• TÜKD çalışmalarında gönüllük esas olmakla beraber üstlenilen görevlerde planlı ve programlı çalışmaya özen gösterilmesi gereği vurgulandı.

• Şubeler arası ve üyeler arası iletişimin güçlendirilmesi için e-posta grupları kurulmasına karar verildi.

• Belirli gün ve haftalar için Basın Bildirileri yayınlanmasına ve 8 Mart haftası etkinlikleri için tüm Şubelerin etkinliklerini Ocak ayı sonuna kadar Genel Merkeze iletmelerine; TÜKD Mart Etkinliklerinin Ortak Davetiye halinde bastırılmasına karar verildi.

• Yeni üye olanlar için üyeliğe kabul törenleri düzenlenmesine; Derneğin amaç ve hedeflerinin anlatılmasına; bu konuda bir tanıtım CD’si hazırlanmasına karar verildi.

• Şubeler toplantılarının ve şube ziyaretlerinin takvime bağlanmasına; şube ziyaretlerinde örneğin, şubenin kurulus yıldönümünün veya bulunduğu il için önemli bir günün seçilmesine karar verildi.

• Şubelerin Dernek dışı yazışmalarında, özellikle Derneği bağlayıcı durumlarda Genel Merkeze bilgi verilmesine ve gerekiyorsa onay alınmasına karar verildi. İç yazışmalarda da Şube Başkanının imzasının
bulunması gerektigi belirtildi.

• Her şubede bir onursal üyelik verilebileceği kabul edildi.

• Şubelerin Türkiye çapında bir Ortak Proje uygulamasına, proje sonuçlarının yayınlanmasına karar verildi. 2010 – 2011 yılı için ortak projenin konusunun “Kadına Yönelik Şiddet” olması kabul edildi.

• “Armağanınız kitap olsun” kampanyasının yaygınlaştırılmasına karar verildi.

• TÜKD arşivinin oluşturulması için şubelerden ve yönetim kurullarında görev almış olanlardan bilgi, belgenin Genel Merkeze ulaştırılmasının istenmesine karar verildi.

• Şube içi çıkabilecek uyuşmazlıkların (yargı yolu yerine) uzlaşma yoluyla çözümlenmesi vurgulandı.

• Burslu öğrencilerin mezun olup başka şehirlere gittiğinde varsa oradaki şubelere yönlendirilerek aday üye olarak alınıp, ayrıca iş bulmalarına yardımcı olunması ve sonrasında üye kayıtları yapılması kabul edildi.

• Dernek üyeleri dışında burs verenlere, bir “Teşekkür Belgesi” verilmesi, belgenin Standart hale getirilmesi önerildi, kabul edildi.

• Dernek Flamalarının, Genel Merkez tarafından yaptırılmasına, TÜKD logosu içinde şube adları ve kuruluş tarihlerine yer verilmemesine karar verildi.

• Tüzük, Dernekler Kanunu, Medeni Kanunun ilgili kurallarını doğru ve tam anlayabilmek için, yönetim kurullarının ve dernek üyelerinin yetki ve sorumluluklarına ilişkin bir “hizmet içi eğitim” yapılmasına karar verildi.

• Delege veya temsilcilerin dernek adına katıldıkları yurt içi ve yurt dışı toplantılarda yaptıkları sunum veya konusmanın bir metnini yazılı olarak genel merkeze iletmeleri gereği hatırlatıldı.

• Şubelerden genel merkeze gönderilen paraların hangi konuda gönderildiği konusunda açıklama yazısı iletmeleri istendi.

• 2. Şubeler toplantısının 19-20 Haziran’da Isparta şubesi ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi.

İstanbul Şubeler Toplantısı 29 Mayıs 2010

II.2. Isparta Şubeler Toplantısı 19-20 Haziran 2010

Katılan Şubeler: Ankara, Ankara-Ümitköy, Antalya, Antalya-Konyaaltı, Bolu, Bursa, Edirne, Kastamonu, Konya, Kocaeli, Isparta, İstanbul ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri.

Isparta şubeler toplantısı öncesi , Şube Logo’larının renk, şekil ve yazılarının kurumsal kimliği yansıtmasını sağlamak üzere Genel Merkez tarafından yaptırılarak şubelere gönderildi. TÜKD web sayfası yeniden yaptırıldı.

Toplantıda Alınan Kararlar:

Derneğin kuruluşu ve 29 Mayıs 2010’da İstanbul’da yapılan toplantı hakkında bilgilendirmeden sonra alınan kararlar,

• TÜKD kurumsallaşması yönünde yapılması gerekenler:

-Şubeler arasında üye başvuru formu, burs başvuru formunun standart hale getirilmesi;

-Şubeler arasında Burs ücretlerinin ve ödeme şekillerinin gelecek dönemde standart hale getirilmesi ve

ayrı bir burs hesabı açılarak bu işlemin yürütülmesi;

– Tüm şubelerin üyeleri ile ilgili bilgileri (İsim-Soyad, doğum tarihi, meslek, telefon, e-mail, kan grubu) Genel merkeze iletmesi,

– ‘Armağanınız kitap olsun kampanyası’ projesinin şubeler tarafından armağan verilebilecek tüm özel günler için uygulamaya konulması (TÜKD imzası altında yerel gazetelerde duyurulması, afişlerle reklamının yapılması)

– Genel Başkan tarafından sunulan aile içi şiddet konulu projenin genellikle ilköğretim okullarında öğrenci, veli ve rehber öğretmenlere yönelik uygulanmasına karar verildi.

Isparta Şubesinin düzenlediği halka açık “Anayasa Değişiklikleri Neler Getiriyor?” konulu toplantıda, genel baskan Nazan Moroglu referanduma sunulacak anayasa değişiklikleri içeriği hakkında açıklamalarda bulundu.

– 3.Şubeler Toplantısının 22-23 Ekim 2010 tarihlerinde Antalya şubesi’nin ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi.

Isparta Şubeler Toplantısı – 19-20 haziran 2010

II.3. Antalya Şubeler Toplantısı 22-23 Ekim 2010

Katılan Şubeler: Adana, Ankara, Ankara-Ümitköy, Antalya, Bursa, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İstanbul – Kadıköy, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Samsun Şubeleri ile Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri.

Şubeler Toplantısı programı çerçevesinde 22 Ekim 2010 tarihinde TÜKD başkan ve üyeleri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın’ı ziyaret ettiler.

Toplantıda Alınan Kararlar:

• Şubelerin “Kadına Karşı Şiddete Yönelik Önlemler” projesi hakkında Genel Merkeze “hedef kitle; ulaşılan kişi sayısı ve karşılaşılan dikkat çekici olayları içeren” raporlarını göndermelerine;

• Bir yıllık çalışmaların sonuçlarının istatistiksel veriler ile kitap halinde yayınlanmasına;

• Şubelere gelen dış kaynaklı hibelerin genel merkeze gecikmeksizin bildirilmesine,

• Şubelerin yıllık beyannamelerinin en geç Nisan 2011 başında Genel Merkeze ulaştırmasına,

• 23-27 Haziran 2011 tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan Avrupa Üniversiteli Kadınlar(UWE) toplantısı için düzenleme komitesinin oluşturulmasına,

• Her şubeler toplantısında kamuya açık toplantı ve etkinlik yapılmasına;

• 10 Kasım’da burslu öğrencilerin Ankara’ya Anıtkabir’e götürülmesi için organizasyonun yapılmasına,

• TÜKD ortak davetiyesi için Kadın Haftası etkinliklerinin Ocak ayı sonuna kadar Genel Merkeze bildirilmesine karar verildi.

23 Ekim 2010 tarihinde Prof. Dr. Fulya Sarvan ‘ın yönettiği “Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi” konulu panele Nazan Moroglu ve Vali Yardımcısı Mehmet Seyman, İl Sosyal Hizmetler Md. Yrd. Kıymet Ulutaş, Psikiyatrist Dr. Osman Zeki Özel, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler D. Bsk. Duygu Batmaz, Akdeniz Ü. KAUM Müdürü Doç. Dr. Nursen Adak konuşmacı olarak katıldılar.

• Gelecek Toplantının 29-30 Nisan tarihlerinde Eskişehir Şubesi ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi.

Antalya Şubeler Toplantısı 22-23 Ekim 2010

II.4.Eskişehir Toplantısı 29-30 Nisan 2011

Katılan Şubeler: Ankara, Ankara-Ümitköy, Ankara-Yıldız, Antalya,Antalya- Konyaaltı, Bolu, Bursa, Edirne, Eskişehir, Gaziantep,İstanbul, İstanbul-Bakırköy, İstanbul-Kadıköy, İzmir, Kocaeli, Konya, Samsun Şubeleri ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri

TÜKD’nin yeni hazırlatılan tanıtım CD’nin ilk gösterilmesinden sonra sonra sırasıyla görüşülen konular ve alınan kararlar:

• UWE 2011 Toplantısı ile ilgili detaylar ve şube katkıları görüşüldü. Öğlenden sonraki oturumda şubeler çalışmalarını sunarak görüş ve önerilerini dile getirdiler.

• Konya Şube başkanı bir sonraki toplantı için ev sahibi olmak istediklerini belirtmesi üzerine; 14-15 Ekim 2011 tarihleri arasında Şubeler Toplantısının Konya’da yapılması kararlaştırıldı. Toplantı bitiminden sonra özel tur aracı ile şehir turu yapıldıktan sonra, akşam canlı müzik eşliğinde birlikte yemek yenildi.

İkinci gün; sabah kahvaltısına Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bşskanı Yılmaz Büyükersen ve CHP Eskişehir Milletvekili adayı Prof.Dr.Süheyl Batum katıldılar, görüş alış verişinde bulunuldu. Kahvaltı sonrası İletişim uzmanı Prof. Dr. Erhan Eroğlu’nun “Etkili Konuşma Teknikleri” başlıklı sunumunu Eskişehir Şube başkanı Prof .Dr. Işık Açıkalın “Dilde Taciz” konulu konuşması izledi. Öğlenden sonra genel başkan Nazan Moroğlu’nun moderatörlügünü yaptığı “Şiddete Tanık Olan Çocukların Düşü: Annelerini Kurtarmak” konusundaki panele Prof.Dr.Sezen Ünlü, Prof.Dr.Erhan Eroğlu ve Yrd.Doç.Dr.Canan Uluyağcı konuşmacı olarak katıldılar.

Eskişehir Şubeler Toplantısı-29-30 Nisan 2011

II.5.Konya Toplantısı 14-15 Ekim 2011

Katılılan Şubeler: Adana, Ankara, Ankara-Ümitköy, Antalya, Antalya-Konyaaltı, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İstanbul-Kadıköy, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa (2. gün geziye katıldılar), Samsun , Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri.

Görüşülen Konular ve Alınan Kararlar:

– TÜKD Kadına Yönelik Şiddet Projesi hakkında:

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yasa Tasarısı” için Meclis Başkanı’na ve Bakan’a her şubeden mesaj, faks gönderilmesine; Proje sonuçlarının ve kaynak belgelerin yer alacagı bir kitap halinde yayınlanmasına.

– Tüzük Değişikliği Önerileri

IFUW’a uyum sağlamak üzere mevcut tüzükte yer alan olağan genel kurulların iki yılda bir yapılması hükmünün “üç yılda bir yapılması” şeklinde değiştirilmesine ilişkin öneri kabul edilmedi, yapılan oylama neticesinde bu madde ile ilgili değişiklik yapılmamasına karar verildi.

İkinci olarak, tüzükte yer alan organ ve görev konusuna ilişkin maddede “dernek organı” yerine “aynı görevde” üst üste iki dönemden fazla bulunamaz sartı getirilmesine ilişkin öneri benimsendi. Aidatını ödemeyenlerin üyelikten çıkarılması için tüzükte bağlayıcı madde konulması istendi.

– Geleceğe Yönelik Strateji Belirleme

• Bütün üniversitelerin Kadın Araştırma Merkezleri ile toplantı yapılmasına;

• “Kadın” temalı ulusal ve uluslararası toplantı düzenlenmesine;

• Kadına yönelik aile içi şiddet çalısmalarına devam edilmesine;

• Delegelerin oy kullanabilmeleri için şubenin üyelik aidatını yatırması gereğinin hatırlatılmasına.

• Şubelerden logolarını kurumsal kimlik dikkate alınarak düzeltilmesine

• 25 Kasım 2011 tarihinde Basın Toplantısı düzenlenerek proje sonuçlarının basınla paylaşılmasına.

• Ocak ayı içerisinde yeni seçilecek şube başkanları ile İstanbul’da bir toplantı düzenlenmesine; ortak çalışma yöntemine özen gösterilmesine karar verildi.

Konya Şubeler Toplantısı 14-15 Ekim 2011

II.6.İstanbul Toplantısı 18 Şubat 2012

Katılan Şubeler: Adana, Ankrara-Ümitköy, Antalya, Antalya-Konyaaltı, Bursa, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İstanbul-Bakırköy, İstanbul-Kadıköy, İzmir, Kocaeli, Samsun

Toplantıda Görüşülen Konular ve Alınan Kararlar:

Ocak ayında tamamlanan şube genel kurulları sonucunda TÜKD’nin 21 şubesinden 19’unda yeni başkan ve yönetim kurulunun seçilmiş olduğu, bu bakımdan ortak çalışma ilke ve yönteminin gözden geçirilmesinin yararlı olacağı dikkate alınarak tüm şubelere Çalışma Yönergesi ve ilgili belgelere yer verilen dosya dağıtıldı.

Genel Başkan Açıs Konuşmasında aşağıdaki hususları vurguladı:

• TÜKD’nin her çalışmasında, 1949 yılında kurulmuş kamu yararına statüsünde bir dernek olduğunun vurgulanması;

• Kurumsal kimlik ve tanınırlık açısından, ortak logonun kullanılması ve altına şube adı ile kuruluş tarihinin yazılması, böylece farklı illerde farklı Türk Üniversiteli Kadınlar Derneklerinin olduğu yanılgısının önlenmesi;

• Kurumsal kimlik ve birlikte çalışma ilkelerine uyum amacıyla Dernekler Kanunu, Yönetmeliği, Dernek Tüzüğü ve TÜKD Çalışma Yönergesinin esas alınması,

• Üye Giriş Formu, Burs Başvuru Formu standart hale getirildiği için tüm şubelerin (dosyada ve web sayfasında bulunan) aynı formatta kullanması,

• Yapılacak Şubeler Toplantılarına her şubeden Başkan, sayman, sekreter üyelerin ve IFUW Genel Kurulu 2013’de İstanbul’da yapılacağından özellikle CIR’lerin de katılması,

• TÜKD Şubelerinin tüzel kişiliğinin olmaması nedeniyle, Şube çalışmalarından ve özellikle mali açıdan Genel Merkezin doğrudan sorumlu olduğunun dikkate alınması,

• Web sayfasının güncel olmasına özen gösterildigi için, çalışmaların sayfadan izlenmesi,

• Şube toplantılarının veya ziyaretlerinin yapıldığı illerde, aynı zamanda kamuya açık bir toplantı düzenlenmesi veya TV programına katılımın sağlanması,

• Yönetim Kurulunda sekreter, sayman ve CIR olarak görev yapan üyelerin Genel Merkezde aynı görevi yapanlarla iletişimde olmaları,

• Şubelerin Dernek Merkezinin bulunması, telefon, faks ve eğer henüz kurumsal tanıtım için yararlı olan “örneğin tukdkonya@gmail.com veya hotmail.. şeklinde” yeni bir e-posta adresi alınması,

• Uluslar arası hukukta ve iç hukukta kadının insan hakları konusunda yaşanan gelişmelerin izlenmesi ve şube yönetimlerince bulundukları illerde bilginin yaygınlaştırılması,

• 2011 yılı TÜKD Ortak Projesi, bütün şubelerin katılımıyla başarıyla sürdürüldü; “Aile İçi Şiddete ve Kadına Yönelik Şiddete Son Vermek İçin Elele” adlı kitapta yayınlandı. 2012 yılı için de bir Ortak Proje konusunun belirlenmesi;

• 2011 yılında TÜKD ev sahipliginde yapılan UWE Genel Kurulu ve Konferansı, tüm şubelerin destek vermesiyle, yabancı katılımcıların da belirttiği gibi başarılı oldu. İstanbul’da yine TÜKD ev sahipliğinde yapılacak olan 2013 IFUW Genel Kurulunun başarısı için tüm şubelerin elele vermesi,

• Tüzük değişikliği için çalısmaların tamamlandığı, ancak bu konunun yeni başkan ve yönetimlerle tekrar değerlendirilmesi gerektiği.

2. Şubeler tarafından yapılan açıklamalar, talepler ve öneriler çerçevesinde aşağıdaki kararlar alındı.

• İletişimin güçlendirilmesine (başkanlar grubunun, üyeler grubunun) ve etkin kullanılmasına; yazışmalarda örneğin kutlama, dilekler konusunda her defa başkanlar grubuna gönderilmemesine, mesajın doğrudan ilgili şube veya üyeye gönderilmesine;

• TÜKD Üye profilinin çıkarılmasına;

• Ortak Proje konusunda öneriler: Kadının eğitimi; Evde Barış – Okulda Barış projesinin sürdürülmesi; Yalnız kadınlar, Gençlerin barınma sorunu; Şiddet, erkeğin eğitimi; Çocuk Gelinler; Hukuk Okur Yazarlığı; Finans Okur Yazarlığı; Sağlık Okur Yazarlığı, vd.

• 2012 TÜKD Ortak Projesi olarak asağıdaki alt başlıklarla “Kentleşme ve Kadın” konusunun ele alınmasına:

– Kentlilik Bilinci; – Kadın Dostu Kentler; – Göçle Kente Gelen Kadınların Sorunları; – Kadına Yönelik Şiddet; – Barınma Sorunu; – Ve diger…

• 14 Nisan TÜKD Genel Merkez Genel Kurulunun ardından yeni oluşacak yönetim kurulu tarafından tüzük değişikliğinin gündeme alınmasına;

• Genel Merkez Genel Kurulunda şubesini temsil edecek delegelerin adlarının, adreslerinin hazırun listesinin hazırlanması için Genel Merkeze gönderilmesine; (Tüzük gereğince delege sayısının, şube üye sayısı dikkate alınarak her 20 üye için 1 delege, geri kalan her ondan fazla yirmiden az üye sayısı için 1 delege olarak hesaplanmasına);

• Genel Merkez’e banka aracılıgıyla yapılan ödemelerin kim tarafından ne için yapıldıgına açıklık getirmek üzere (dosyadaki ekli yazının doldurularak) üst yazı ile fakslanması veya e-posta ile gönderilmesine;

• TÜKD iç yazışmalarında, yazı metni e-posta içine yazılsa bile, dosyalamakta kolaylık açısından “ekli word dosyası” halinde gönderilmesine; TÜKD yazışmalarının “Comic Sans MS” karakteri ile yapılmasına;

• 14 Nisan 2012 Genel Merkez Genel Kurulunda seçilecek yönetim ve denetim kurulları için 10 Mart’a kadar şubelerden gösterilecek adayların bildirilmesine;

• TÜKD 2012 Kadın Haftası Etkinlikleri Ortak Davetiyesi için şubelerin etkinliklerinin, 2011 davetiyesindeki formatta en geç 22 Şubat’a kadar genel merkeze gönderilmesine;

• Ocak 2012 tarihi itibariyle yasa gereği Genel Merkezin bilanço usulüne geçmesi ve şubelerin de bilanço usulüne göre defter tutma zorunluluğu nedeniyle, şubeler toplantısında mali müşavir ve Genel merkez saymanının yaptığı açıklamalar dışında açıklığa kavuşturulması istenen konuların yazılı olarak Genel Merkeze iletilmesine;

 

• Beyannamelerin doldurulmasında: başlıkta İl’in yazılmasına; amaçlar açısından Dernek Tüzüğünün esas alınmasına; doldurulması beklenmeyen soruların atlanmasına vd. özen gösterilmesine;

 

• Şubelerin 2011 yılı beyannamelerinin tasdikli bir örneğinin en geç 10 Mart’a kadar Genel Merkeze gönderilmesine;

 

• Ağustos 2013’de İstanbul’da yapılacak IFUW Genel Kurulu hazırlıkları için şubelerden destek verebilecek özellikle İngilizce, Fransızca bilen üyelerin isimlerinin bildirilmesine;

• Gelecek Şubeler Toplantısının 11 – 12 Mayıs 2012 tarihlerinde Edirne Şubesinin ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi.

 

İstanbul Şubeler Toplantısı-18 Şubat 2012

 

 

III.Şube Ziyaretleri

 

III.1.Ümitköy/Ankara Şubesi Ziyareti – 9 Ekim 2010

 

Genel Başkan Nazan Moroğlu ile 2. Başkan Nurten Altaç’ın yaptığı Ümitköy Şube ziyareti, yeni katılan üyelerin kabul töreni ile başladı, Şube Başkanı Rezzan Sözen’in ve Genel Başkan’ın açış konuşmalarının ardından Uz.Dr.Gülseren Budayıcıoğlu “Aile İçi İletişim”konusunda bir konferans verdi. Üyelere ve konuklara açık toplantıdan sonra Ümitköy Şubesi’nin Yenimahalle Belediyesi içindeki merkezine geçildi ve Dernek işleyişi konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.

 

III.2.Bursa Şubesi Ziyareti – 2 Aralık 2010

 

2 Aralık 2010 tarihinde TÜKD Genel Başkanı Bursa Şubesi’ni ziyaret etti, yapılan toplantıda “Kadın ve Siyaset” konulu bir sunum yaptı. Aynı gün Bursa Kadın Kuruluşları Birliği kuruluşuna ilk adım atıldı, toplantıya katılan kadın kuruluşlarıyla BKKB protokolü imzalandı; BKKB Koordinatörlüğüne TÜKD Bursa Şubesi seçildi. Nazan Moroglu ve Bursa Şubesi başkanı Nuray Batı Olay TV’de bir canlı yayına
katıldılar. Üyelerimizden İnci Özdil’in yönettiği Bursa Senfoni Orkestrası’nın “Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilisinin 76.yılı” özel konseri açılış konuşmasını TÜKD Genel Başkanı yaptı.

III.3.Kocaeli Şubesi Ziyareti – 11 Şubat 2011

 

TÜKD Genel Merkez üyeleri olarak, şube ziyaretleri programımız gereği 11 Şubat Cuma günü Kocaeli Şubesi ziyaret edildi.

 

Genel başkan Nazan Moroğlu, Yönetim Kurulundan Nurten Altaç, Nigar Yaycıoğlu, Nursel Gülçat, Fatma Kürkçüoğlu, Genel Merkez Denetleme Kurulu üyemiz Av. Aydeniz Alisbah Tuskan ve İst. Şb.den Suna Pekiner katıldılar.

 

Ziyaret amacı kapsamında Kocaeli Şubesi ve Genel Merkez Yönetim kurulu üyeleri bir toplantı yaparak; görüş alışverişinde bulundular.

 

Öğle yemeğinde yeni kurulan ve koordinatörlüğünü TÜKD Kocaeli şubesinin yaptığı Kocaeli Kadın Kuruluşları Birliği üyeleriyle birlikte deneyimler paylaşıldı. KKKB, ilk etkinliğini Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Kocaeli Barosu işbirliği ile gerçekleştirdi.

 

Üniversitede düzenlenen ve TÜKD Genel Başkanı ve İKKB Koordinatörü Nazan Moroğlu tarafından verilen “Eşlerararası Mal Rejimleri” Konferansına yoğun katılım oldu.

Kocaeli Şubesi Ziyareti-11 Şubat 2011

III.4.İzmir Şube Ziyareti – 7 Mart 2011

 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İzmir’de 7 Mart günü başlayan ve bir hafta süren etkinliklerin ilk gününde Genel Başkan Nazan Moroğlu, II.Başkan Fügen Atılgan, II.Başkan Berrin Önürmen ve Sayman Nursel Gülçat İzmir Şube Ziyaretini gerçekleştirdiler.

 

Program çerçevesinde tanınmış İzmir’li modacıların kreasyonlarından oluşan “Symirna’dan İzmir’e” adlı defileyi fuar alanında Atlas Pavyonunda izlendi. Öğle yemeğinin ardından Derneğimizin açtığı stant ziyaret edildi. İsmet İnönü Sanat Merkezinde düzenlenen “Kadın Hakları ve Siyaset” konulu panele, TÜKD Genel Başkanı, İzmir Kadın Kuruluşları Başkanı ve yönetim kurulu üyesi konuşmacı olarak katıldılar.

 

16.30 da İzmir Şubesi üyeleriyle toplantı yapıldı, Şube Genel Merkez İletişimi ve işbirliği konuları ele alındı. Toplantıda Genel Başkan “mal rejimi” konusunda üyeleri bilgilendirdi.

 

 

İzmir Şube Ziyareti – 7 Mat 2011

 

III.5.Samsun Şubesi Ziyareti – 26 Mayıs 2011

TÜKD Genel Başkan Nazan Moroğlu, Genel Sekreter Emine Yazgan ve Genel Sayman Nursel Gülçat’ın katıldığı Şube ziyaretinde önce Samsun Şubesi başkanı Nazan Gürbüz ve yönetim kurulu üyeleriyle kahvaltıda buluşuldu. Daha sonra Dernek Merkezine geçildi.

Samsun Şubesi Başkanı, bir yıl içinde yaptıkları etkinlikleri, “Kadına Yönelik Şiddet” ortak projesiyle ilgili gelişmeleri ve şube ile üyeler arasındaki ilişkiler konusunda bilgi verdi. Sonra Genel Başkan ve Genel Merkez Sekreteri ve Saymanı hem genel merkezin bir yıl içinde üyeler, şubeler arası iletişim, bilgi paylaşımı ve işbirliği konusundaki çalışmalarını açıkladılar, hem de şubenin genel merkezden beklentilerini, neler yapılabileceğini sordular. TÜKD’nin kamu yararına bir dernek olarak kamu oyunca tanınması, yapılan çalışmaların görünür kılınması, amacının gerçekleştirilmesi konusunda ve şube yönetimi, üyeler, etkinlikler, diğer kuruluşlarla işbirliği konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.

 

Haziran ayında Antalya’da yapılacak olan Avrupa Üniversiteli Kadınlar Birliği – UWE toplantısı programı hakkında bilgi verildi. Samsun şubesinin, Fransız üyelerin ev sahipliğini üstlenmeleri kararlaştırıldı. Toplantıda “Şubelerin kurucu başkanları veya aramızdan ayrılmışsa, bilen bir üyenin anlatacağı kuruluş

hikayelerinin derlenmesi” ve yayınlanması hakkındaki yapılan öneri kabul edildi.

 

Genel Başkan Nazan Moroglu, Samsun Şb. Bşk. Nazan Gürbüz, Genel Sekreter Emine Yazgan ve Genel Sayman Nursel Gülçat, saat 14:00’de Samsun Klas TV’de iki saatlik bir canlı yayına katıldılar. Yayında hem Derneğin tanıtımı, çalışmaları açıklandı; Türkiye’de kadının konumunun güçlendirilmesi için neler yapılması gerektiği konuşuldu, hem de “çok eşlilik söylemleri, Kadın Bakanlığının kaldırılması” gibi güncel “olumsuz” gelişmelere tepkilerimiz ifade edildi.

 

TV programı sonrası Bandırma Vapurunu ziyarette Atatürk ve kurtuluş mücadelesini veren arkadaşları bir kez daha Şükranla anıldı. Kısa bir şehir turu ardından, deniz kenarında üyelerin geniş bir katılımı ile ve yeni üyelere rozetlerinin takıldığı akşam yemeğinin ardından ziyaret son buldu.

 

Samsun Şube Ziyareti-26 Mayıs 201

 

IV.Ortak Proje ”Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi”

 

TÜKD Genel Merkezi tarafından “25 Kasım 2010 tarihinde ”Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Gününde” basın toplantısı düzenlendi. Bu toplantıda tüm TÜKD şubeleriyle birlikte bir yıl süreli; “Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi” başlatıldı.

 

Proje kapsamında yapılan etkinliklerin yer aldığı ve şubelerle birlikte 107 etkinliğin yapıldığı Proje ile toplam 7720 kişiye ulaşılan “Kadına ve Aile İçi Şiddete Son Vermek İçin Elele” isimli Rapor, 25 Kasım 2011 tarihinde TÜKD yayını olarak çıkarıldı..

 

20 Mart 2012 Salı günü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6284 Sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair” Kanunun eklenmesiyle birlikte “Kadına ve Aile İçi Şiddete Son Vermek İçin Elele” kitabın ikinci baskısı çıkmıştır.

 

V. Gelecek Benim Projesi – Yozgat-Çayıralan

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği tarafından, Yozgat ili Çayıralan İlçesinde 12 ay süre ile yürütülen Gelecek Benim projesi 15.12.2011 tarihinde başarı ile tamamlandı. TUKD II. Başkanı Nurten Altaç’ın yönetiminde yürütülen projede İstanbul Şubesi üyelerinden Efrah Ceyhan Atacan Proje Koordinatörü, Esra Karakaş Eğitim Koordinatörü olarak görev aldı.

 

12 ay boyunca uygulanan proje kapsamında öncelikle proje ortağı Asağı Tekke Köyü Hayri Yıldız Yatılı İlkögretim Bölge Okulunda bulunan iki derslik yeniden yapıldı, bilgisayar, projeksiyon, fotokopi makinesi ihtiyaçları giderildi. Birinci dönemde 35, ikinci dönemde 38 kız öğrenci, İngilizce ve Matematik, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin zaman zaman bulunmadığı okullarında, proje kapsamında görevlendirilen öğretmenlerden Türkçe, İngilizce, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi derslerinden takviye kurslar alarak sınava hazırlandı. Proje kapsamında 742 saat takviye eğitim kursları düzenlendi. Okulun SBS sınavlarında başarı oranı bir önceki yıl %41 iken, 2011 yılında %63’e yükseldi.

 

Proje kapsamında civar köylerde yaşayan 120 aile ziyaret edilerek kız çocuklarını okutmaları yönünde bilinçlendirildi. Mayıs ayında düzenlenen 1. Seminer programı ile 207 kız öğrenci ve aileleri iş hayatından başarılı kadın rol modellerle tanıştırıldı. Seminerde TÜKD II. Başkanı Nurten Altaç, TÜKD İstanbul Şube Üyeleri Prof. Dr. Deniz İsçen ve Yasemin Tutal, Reklam Ajansı Yöneticisi Filiz Bilmiş konusmacı olarak yer aldı. Kasım ayında düzenlenen 2. Seminer programında ise TUKD Genel Başkanı Av. Nazan Moroğlu, TÜKD Kocaeli Şubesi Başkanı Mine Yardımcı Ekdal ve Gazeteci Seda Güler konuşmacı olarak yer alırken, TÜKD Genel Sekreteri Emine Yazgan ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Nigar
Yaycıoğlu İstanbul’dan katılan konuklar arasındaydı. Proje ekibi Yozgat Valiligi,Ticaret Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve yerel birliklerle de temasa geçerek, liseye devam eden öğrencilere destek sağlayabilmek için çalışmalar yürüttü. Proje faaliyetleri www.gelecekbenim.org adresinde ve www.tukd.org.tr adresinde yayınlanmanın yanı sıra, projeye Federasyonun web sitesi www.ifuw.orgadresinde de yer verildi. 12 Aralık 2011 tarihinde kız öğrencilerle gerçekleştirilen veda gecesinin ardından, proje ofisi kapatılarak faaliyetler tamamlandı.

 

Gelecek Benim Projesi 2. Semineri

Proje Koordinatörleri Öğrencilerden Birinin Evinde

Gelecek Benim Projesi İle Yenilenen Derslik

 

VI. “Önder Kadınlar Ödül Töreni”


Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri çerçevesinde 2008 yılından beri alanında başarılı kadınlara Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği tarafından ödül verilmektedir.

– 12 Mart 2011 tarihinde Levent Kültür Merkezi’nde yapılan törenle;

 

Prof.Dr.Zuhal Kırzıoğlu-Bilim Dalında

 

İnci Özdil-Sanat Dalında

Nazlı Çelik Öztarhan-Medya Dalında Önder Kadın Ödülü verildi.

 

– 10 Mart 2012 tarihinde İstanbul Barosu, Orhan Adli Apaydın Kültür Merkezi’nde Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri çerçevesinde bu yıl beşincisini düzenlediği “Önder Kadınlar Ödül Töreninde

 

Prof.Dr.Berna DENGİZ (Bilim)

 

Ayşenur ARSLAN (Medya)

Ayça VARLIER (Sanat), ödülleri verildi.

 

Önder Kadınlar Ödül Töreni – 2011

Önder Kadınlar Ödül Töreni – 10.Mart.2012

Önder Kadınlar Ödül Töreni – 10.Mart.2012

 

 

VII. Genel Merkezin Katıldığı Fuarlar

– 29.TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı -30 Ekim – 7 Kasım 2010

 

29.Tüyap İstanbul Kitap Fuarı

29.Tüyap İstanbul Kitap Fuarı Hıfzı Topuz Standımızda

– 1.Boğaziçi Kitap Fuarı 17-21 Aralık 2010

 

1.Boğaziçi Kitap Fuarı

 

– 2.Boğaziçi Kitap Fuarı 15-21 Eylül 2011

 

– 30.TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 12 – 20 Kasım 2011

 

VIII. Düzenlenen Paneller

– Siyaset Kapısı Kadınlara Açık (Mı?) Paneli 4 Subat 2011

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av.Aydeniz Alisbah Tuskan Moderatörlüğünde İstanbul Barosu Konferans Salonu’nda yapılan panele konuşmacı olarak TÜKD Genel Başkanı Nazan Moroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülsüm Bilgehan, İlk Kadın Vali Lale Aytaman, Gazeteci –Yazar Pınar Türenç katıldı.

 

Siyaset Kapısı Kadınlara Açık (mı )? Paneli-4 Şubat 2011

 Kadın ve Siyaset Paneli 29 Mart 2011

MSGSÜ Mimarlık Fakültesi’nde düzenlenen panelin açılış konuşması MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güzin Konuk tarafından yapıldı. Konuşmacı olarak TÜKD Genel Başkanı Nazan Moroğlu ve Beşiktaş Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkan Yardımcısı Sema Ürgün katıldılar.

 

– Kadının İnsan Haklarında Gelişmeler Paneli 13 Kasım 2011

Derneğin TÜYAP Kitap Fuarı Interexpo Salonu’nda düzenlediği ve TÜKD Genel Başkanı Nazan Moroğlu’nun yönettiği panele Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan ve Gazeteci -Yazar Prof. Dr. Emre Kongar’ın konuşmacı olarak katıldılar.

 

Kadının İnsan Haklarında Gelişmeler Paneli 13 Kasım 2011

 

IX. Ortak Etkinlikler

 “Aile İçi Şiddete Son “konulu Konferans – 5 Aralık 2010 İstanbul Eczacı Odası ile birlikte düzenlendi.
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Semih Güler’in açış konuşması ile başlayan etkinliğe Genel Merkez Yönetim Kurulu ile dernek üyeleri ve eczacılar katıldılar. Genel Başkan’ın konuşmacı olduğu konferans eğitimcinin eğitimi şeklinde gerçekleştirildi.

 “Kadının Karar Mekanizmalarında Temsilinin ve Gücünün Attırılması” semineri 27 Aralık 2010 Kültür Üniversitesi ile birlikte düzenlendi, seminer bilgileri ve tebliğleri kitap olarak yayınlandı. Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi’nde yapılan Seminerin ilk oturumunu TÜKD Genel Başkanı Nazan Moroğlu yönetti.

 

X. İKKB İle Birlikte Yapılan Etkinlikler

TÜKD, 1995 yılında özellikle yasa degişiklikleri için baskı grubu oluşturmak ve kadınların yasal haklarını kullanmaları için destek vermek amacıyla, Eşitlik, Laiklik, Demokrasi, Atatürk İlke ve Devrimleri, Kadının İnsan Hakları ortak paydasında kurulan İKKB – İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği’nin yürütme kurulunda kurulduğu tarihten itibaren yer almaktadır. Aynı zamanda İKKB Koordinatörü olan TÜKD Genel Başkanı Nazan Moroğlu başkanlığında yapılan tüm etkinliklerde TÜKD’yi temsilen Fügen Atılgan katılmaktadır. Bu kapsamda 2010 – 2011 döneminde de başlıca aşağıdaki tarihlerde ortak etkinlikler yapıldı:

 

 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

– 10 Kasım Atatürk’ü Anma Etkinliği Çerçevesinde Taksim Anıtına Çelenk Konulması

 

10 Kasım Töreni – Taksim Meydanı

– “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü” nedeniyle İstanbul’da düzenlenen etkinliklerde kadın cinayetleri protesto edildi. Kadına yönelik şiddete karşı bu yıl erkekler de sesini yükseltti.

 

25 Kasım 2011 Kadına Yönelik Şiddete son Yürüyüşü

 

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün öncülüğünde erkeklerin katılımı ile Şişli- Osmanbey arasında yürüyüş düzenlendi. Çok sayıda sanatçının destek verdiği yürüyüşte “Şiddeti yaratan biziz, şiddeti biz durduracağız”, “Cinsiyetimiz farklı olsa da gözyaşlarımız aynı” pankart ve dövizleri taşındı. Şişli Meydanı’nda başlayan ve Osmanbey’deki Atatürk Evi Müzesi önünde son bulan yürüyüşe çok sayıda ünlü erkek sanatçı katıldı. Yürüyüşün bitiş noktası Atatürk Evi Önünde İKKB Koordinatörü ve TÜKD genel Başkanı Nazan Moroğlu, son 6 ayda 26 bin kadının şiddete uğradığını, son 180 günde ise 130 kadının cinayete kurban gittiğine işaret ederek, bu sorunun sadece kadınların mücadelesi ile çözülemeyeceğini, kadın erkek elele verilmesine ihtiyaç olduğunu, söyledi, aynı gün TÜKD çalışmalarını içeren “kadına Yönelik Şiddet Son Vermek İçin Elele” kitabı katılımcılara dağıtıldı.

 

– 5 Aralık Kadınlara Seçme – Seçilme Hakkının Verilmesi

 17 Ocak – 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair K. kabul günü

 17 Şubat Medeni Kanun’un Kabulü

– 8 Mart Kadın Haftası Etkinlikleri

– 24 Temmuz Lozan Konferansı

 

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu İle Birlikte Yapılan Etkinlikler

 

Toplumsal Cinsiyet eşitligi tanımının ülke genelinde yaygınlastırılması ve kadınların karar mekanizmalarında yer almasına destek oluşturulması konularında bir dizi etkinlikler yapıldı. Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığının kaldırılması ve yerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulması karşısında tepkiler Basın yoluyla kamuoyunun dikkatine sunuldu. TKDF Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine dair kanun tasarısı görüşmelerine etkin olarak katıldı. TÜKD, özellikle kadının yasal haklarına ilişkin sorun yaşanan her alanda Federasyonla uyum içinde çalısmalarını sürdürüyor.

 

XI. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği

Kadın Araştırma ve Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi
hakkında bilgi notu

Kuruluşu: 9 Nisan 2010; Merkezi : Ankara

Amacı : TÜKD amaç ve çalışma konuları kapsamında gelir getirici ticari ve iktisadi faaliyetlerde bulunmak ve Derneği mali yönden desteklemek.

İktisadi İşletme kuran Dernekler, Türk Ticaret Kanunu açısından tacir sıfatını haizdir. TÜKD’nin tüzel kişiliğine bağlı olmakla beraber vergi yükümlüsü olması nedeniyle, faaliyetlerinde öncelikle kuruluş amacı ve Derneğin yararı ön planda tutulmalıdır. Ancak, İktisadi İşletmenin merkezinin Ankara’da olması, TÜKD’ nin İstanbul’da kendi mülkü olan merkezinin bulunduğu dikkate alındığında kira vs. ödemeleri yapılmasına yol açacağı görülmektedir.

Kuruluşundan itibaren 18 aylık sürede, herhangi bir TÜKD şubesinin yapabileceği etkinlikten farklı olmak üzere, asıl işlevi olan gelir getirici bir etkinlik yapmamış olması da Derneğin sorumluluk altına girmesine yol açabilecektir. Bütün bu hususlar dikkate alınarak, Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak ilkin İktisadi İşletme yönetiminden İstanbul’a taşınması konusunda gerekli işlemlerin yapılması talep edilmiştir. İşletme müdürünün İktisadi İşletmenin Genel Merkeze naklinin uygundur yazısı üzerine, işlemlerin başlatılması talep edilmiştir. Ancak, merkezin nakli dolayısiyle ödenmesi gereken masrafların tutarının bildirilmesi üzerine, bunun Dernek bütçesine büyük yük getireceginden ve karşılanmasında zorluk yaşanacağından, bu defa her zaman yeniden kurulması mümkün olabilen İktisadi İşletmenin kapatılması işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir. Kuruluşunda konulan işletme sermayesi ile birlikte kapatma işlemleri, son dönem kira bedelleri, muhasebeciye yapılan ödemelerin Dernek bütçesini zorladığı görülmüştür.

Sonuç olarak, kapatma işlemleri tamamlanmış, Ankara Ticaret Sicil Memurluğunca 12.09.2011 tarihinde İktisadi İşletmenin kapandığı tescil edilmiş ve ilan edilmek üzere Türk Ticaret sicili Gazetesi Müdürlügüne gönderilmiştir.

Aslında kısaca KAEM olarak adlandırılan ve 2006 yılından 2010 yılına kadar henüz TÜKD bünyesinde yer almadığı dönemde bir eğitim ve araştırma merkezi olarak basarılı çalışmalar yaptığı da ifade edilen Kadın Araştırma ve Eğitim Merkezinin TÜKD çatısı altında olmadan çalışmalarına yine aynı şekilde devam etmesinde hiçbir engel bulunmamaktadır.

İktisadi İşletme tarafından kuruluş amacına uygun gelir getirici bir çalışma yapılmamış olduğu dikkate alındığında, TÜKD Yönetimine düşen görev ve sorumluluk, öncelikle kamu yararına statüsünde olan Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği yararının gözetilmesidir. Bilgilerinize.

 

XII.Uluslararası Toplantılar

XII.1.TÜKD’nin Katıldığı Uluslararası Toplantılar

 

• UWE -2010 Essen – Bochum 24 Haziran 2010

22 üye ülkeden 12’sinin katıldığı UWE Genel Kurulunda Türkiye’yi CIR Nezihe Bilhan ile Ankara Şubesi üyelerinden Seldağ Ceylan temsil etti. 2011 UWE Toplantısı için TÜKD olarak ev sahipliği yapma önermemiz kabul edildi ve UWE Genel Kurulu Haziran 2011’de Antalya’da yapıldı.

• IFUW -2010 Mexico City – 5-9 Ağustos 2010

IFUW 30. Genel Kurulu 2010 yılında IFUW 90. yılı kutlamalarıyla birlikte Meksika’nın başkenti Meksiko City de 5 – 9 Ağustos tarihleri arasında yapıldı.

 

Türkiye’den CIR ve IFUW (Membership) Üyelik Komitesi Nezihe Bilhan, TÜKD 2008-2010 dönemi başkanı Birten Gökyay, IFUW Kadının Statüsü Komisyonu üyesi Ayden Birerdinç, Ankara şubesi CIR’i Serap Maktav, Yasemin Alptekin ve Zehra Özpağda katılarak ülkemizi temsil ettiler.

 

TÜKD temsilcileri, seminer, panel, workshoplarda sunumları ve diğer toplantılarda aktif katılımları ile 2013 IFUW toplantısına ev sahipliği talebinin kabul edilmesini sağladılar. TÜKD adına Ayden Birerdinç bir seminere başkanlık yaptı, Yasemin Alptekin geçen Ağustosta teslim edilen seminer tebliğleri arasından seçilen 20 sunumdan biri olan “ Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitimde Öncü Aktörler Olarak Kadının Güçlendirilmesi” konulu sunumu ile aynı seminerde yer aldı. Serap Maktav, anılan seminerin raportörlügünü yaptı.

Ayrıca Serap Maktav, Mentorluk üzerine Hollandalı Angelina Joordens ile bir workshop düzenledi. Nezihe Bilhan, Shirley Rendall’in yönettiği NFA lerin projeleri konulu panelde, power point sunum ile TÜKD’nin projelerini ve kampanyalarını ve anayasa referandumu ile ilgili çalışmalarını; Philıs Scott’un yönettiği panelde ise CEDAW ve TÜKD etkinliklerini anlattı ve toplantının son gününde 2013 İstanbul 31. IFUW Konferansı ilanından sonra power point ile bir sunum yaparak; TÜKD Genel Başkanı’nın davet mektubunu okudu; sunumunda TÜKD’nin bir ilki gerçekleştirmek üzere, bütün NFA’leri
kıtaların birleştiği İstanbul’da birleştirmek istediğini, bunun için hep birlikte çalışmak gerektiğini belirterek İstanbul’un tarihi ve kültürel köselerinden resimler sundu. Üç yılda bir düzenlenen 31. IFUW Genel kurulunun Türkiye’de yapılmasına karar verilerek açıklanması katılımcılar tarafından sevinçle karşılandı.

 

6 Ağustos 2010 akşamı Türkiye Büyükelçiliginde verilen akşam yemeğinde IFUW’un yeni Başkanı ve yardımcısı, UWE Başkan ve yardımcısı ve TÜKD temsilcileri ile birlikte 30 konuk bir araya geldiler.

 

• B.M Kadının Statüsü Komisyonu’nun 55.Oturumu

New York, 28 Subat -4 Mart 2011

 

TÜKD Ankara Şubesi üyesi Serap Maktav, IFUW Başkanı Marianne Haslegrave başkanlığında, çeşitli ülke derneklerinden 20 üyenin katıldığı B.M Kadının Statüsü Komisyonu’nun 55.Oturumuna TÜKD adına katıldı. Serap Maktav, toplantı bilgilerini Rapor halinde genel merkeze iletti.

 

XII.2. TÜKD’nin Düzenlediği Uluslararası Toplantı

UWE-Avrupa Üniversiteli Kadınlar Genel Kurulu

23-27 Haziran 2011 tarihleri arasında Antalya Lykıa World Oteli’nde yapılan toplantıya Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsviçre, KKTC, Slovenya’dan gelen UWE Başkan ve üyeleri, TÜKD üyeleri ve basın mensupları katıldılar.

 

UWE Toplantısı Antalya Şubesi’nin ev sahipliğinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa AKAYDIN’ın Talya Oteli’nde verdiği kokteyl ile başladı.

 

TÜKD Genel Başkanı Nazan Moroğlu Açış Konuşmasında, UWE Genel Kuruluna TÜKD olarak ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını ifade ettikten sonra özetle asağıdaki görüşlerini aktardı:

 

“Dünyanın neresinde olursa olsun kadın kuruluşları içinde olan bizler, kadınların insan haklarından eşit olarak yararlanması ve kullanabilmesi için 1″hala önümüzde uzun bir yol olduğunu biliyoruz. Bu çalışmaları yaparken örgütlenmenin ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz. Tek başımıza yaşama geçirmenin çok zor olduğu gelişmeleri ülke içinde veya uluslararası alanda elele verdigimizde ısrarla ve kararlılıkla gündemde tuttuğumuzda basarabilecegimizi ögrendik. .Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği olarak, hem kamu yararına statümüzle ülke içinde hem de Avrupa Üniversiteli Kadınlar (UWE) ve Uluslararası Üniversiteli Kadınlar Federasyonu (IFUW) üyesi olarak dünya çapında kadınların güçlendirilmesi için el ele verdik, dayanısma içinde yolumuza devam ediyoruz. Bu yıl UWE Konferansında tüm insanlık için bir temel sorun olan ancak özellikle kadının birey olarak güçlenmesini engelleyen yoksulluk sorununu ele alıyoruz. Kadınlar açısından yoksulluğun giderilmesi için eğitim büyük önem tasıyor. Kadın ve Yoksulluk konusunda bu toplantı için yazılan makaleleri önceden toplayarak “Kadın ve Yoksulluk – Women and Poverty” adlı kitapta derledik ve sizlere kongre çantası içinde sunuyoruz.” dedi.

 

Antalya Belediye Başkanı ve UWE Başkanının yaptıkları açılış konuşmalarını müzik dinletisi izledi.

Toplantının ana konuşmacısı Birleşmis Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi Üyesi Prof. Dr. Feride Acar, uluslararası alanda kadının insan haklarında gelişmeleri anlattı.

 

TÜKD Genel Başkanı Nazan Moroğlu, moderatörlüğünü yaptığı “Kadın ve Yoksulluk” panelinin açılışındaki konuşmada “Günümüzde, dünyada büyük çoğunluğu kadın olan yaklaşık bir buçuk milyar insan yoksulluk koşullarında yaşamaktadır. Yoksulluk bütün ev halkını etkilemekle birlikte kadınları daha çok mağdur etmektedir. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan kadınlar için bu daha da ağırdır. Kadının yoksulluğu, eğitime, ekonomik fırsatlara ve mülkiyet, kredi gibi diğer destek hizmetlerine ulaşamamasına; karar alma süreçlerine yeterince katılamamasına yol açmaktadır. Ayrıca, yoksulluk kadınları cinsel istismara karşı korumasız bırakmaktadır” dedi.

 

Panelistler; Prof. Dr. Nergis MÜTEVELLİOĞLU, -Prof. Dr. Gönül BALKIR, Prof. Dr.Gülser KAYIR, Yrd.Doçent. Dr. Ebru BOYACIOĞLU ve Prof.Dr. Günay ATALAYER değerli görüşlerini katılımcılara aktardılar.

 

Panel sonrası asağıdaki konularda Workshoplar düzenlendi.

 

“Ülkelerarası ve Şubeler arası dayanışma için Kardeşlik projesi, Kadın ve Yoksulluk üzerinde etkileri”

 

“Göçmen Kadınlara Yardımcı Olmak için: Birlikte Okuyalım”

 

“ Akademik Kadınlar için uygun Mentorluk”

Daha önceden duyurusu yapıldığı üzere, akşam 20.00 ANADOLU ATEŞİ Gösterisine gidildi.

 

Toplantının ikinci gününde UWE Genel Kurulu yapıldı. Başkan Griselda KENYON’un açılış konuşmasının ardından gündemde yer alan Jans Gremmee Ödül Töreni’ne geçildi. Prof. Dr. Gaye Erbatur’a UWE Başkanı tarafından hem siyasetçi hem de aktivist olarak kadının insan haklarına yaptığı katkılardan dolayı Jans Gremmee Ödülü verildi. Ödülü aldıktan sonra sayın Prof.Dr.Gaye ERBATUR asağıdaki konuşmayı yaptı.

 

Avrupa Üniversiteli Kadınlar, UWE Jan Gremee ödülünü kazanmış olmaktan kendi adıma ve ülkem adına büyük onur duydum. Uzun yıllardır kadınlar için ve kadınlarla birlikte çalışmaktayım. Bu çalısmalarımın bir kısmını TÜKD ile birlikte yaptım. Sivil toplum kuruluşları içinde olmak önemli. Ancak, karar verici konumda olmak, siyaset yapmak da çok önemli. Bu nedenle, 2002 genel seçimlerinde aday oldum ve milletvekili seçildim, parlamentoda yer aldım. Eşitlik mücadelesi zor bir iş, gerçekten zor. Bu toplantıda UWE başkanımızın olduğu gibi, çok sayıda kadının saçlarını bu yolda ağartmış olduklarını görüyorum. Bu dönem artık milletvekili değilim, ama ben bu toplumun bir ferdiyim. Ve bu zor işi üstlenmiş bir kadın olarak beni bu ödül çok mutlu etti. Çünkü erkeklerin değil kadınların beni ödüllendirdiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum..

 

Bu ödülün aynı zamanda TÜKD Adana Şubesi’nin de kurucusu olan Prof Dr Gaye ERBATUR’a verilmesi, tüm Türk katılımcılar tarafından sevinçle karşılandı. Genel Kurul sırasında, 2013 yılında i İstanbul’da yapılcak IFUW toplantısı için tanıtım yapıldı.

Başkan yardımcıları ve sayman seçiminin ardından Haziran 2012 Finlandiya’da UWE toplantısının yapılmasına karar veridi. Akşam düzenlenen Gala Yemeği’nde yapılan piyango ayrı bir heyecan yaşattı. Konya Şubesi tarafından getirilen yün kilimin piyangoya konulması, tüm yabancı konukların ilgi odağı oldu. Son gün Perge antik şehrini ziyaret, Kurşunlu Şelalesi ve Kaleiçi gezileri katılımcıların memnuniyetiyle sonuçlandı. Toplantının ardından,UWE Başkanı Griselda KENYON’un ve diğer ülke temsilcilerinin gönderdikleri övgü ve teşekkür dolu mesajı TÜKD olarak bizleri mutlu etti. Mesajlarının sonunda “Hepimiz sizlerle 2013’de İstanbul’da görüşmeyi dört gözle bekliyoruz” ifadelerine yer vermeleri, IFUW 31. genel Kurul hazırlıkları konusunda bizlere büyük sorumluluk yükledi.

 

UWE – 2011 Toplantı Salonu

Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof.Dr.Gaye Erbatur Ödül Alırken

UWE-2011 Aile Fotoğrafı

Rengarenk Kırmızı Dergisi

 

XII. 3. IFUW 2013 İstanbul Konferansı

 

Üç yılda bir yapılan IFUW Genel Kurullarının otuzuncusu 5-9 Ağustos 2010 tarihlerinde Mexico City’de gerçekleştirildi. 31. IFUW Genel Kurulunun Türkiye’de yapılması için başvuran TÜKD’nin talebi kabul edilerek Meksida’daki toplantıda 2013 Toplantısının İstanbul’da yapılmasına karar verildiği açıklandı. 16-
21 Agustos 2013 tarihlerinde ev sahipligi yapacağımız 31. IFUW (Triennial Conference) toplantısının başarısı için TÜKD Ailesi olarak özveriyle çalışmamız gerekiyor. Yerel Organizasyon Komitesi tüm TÜKD üyelerinin desteğiyle akıllarda kalacak bir Kongreyi gerçekleştirmek için çalışacaktır. Bu yolda emek veren ve verecek herkese TÜKD Yönetimi olarak teşekkür ediyoruz.

 

 

XIII. TÜKD’nin Katıldığı Diğer Toplantılar
Gönderdigi Raporlar

 

– “Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Yasa Tasarısı” hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Toplantıları

TÜKD Genel Başkanı, TÜKD görüş ve önerilerini hazırlayarak, Bakanlık tarafından hazırlatılan ve kadın kuruluşlarıyla birlikte tartışılan tasarıya ilişkin Eylül 2011, Aralık 2011, Ocak 2012 ve Şubat 2012 tarihlerinde yapılan toplantılara katıldı.

 

– TBMM İnsan Hakları Komisyonu 23 Ocak 2012 tarihli toplantısı

TÜKD Genel başkanı, TBMM İnsan Hakları Komisyonunun daveti üzerine “İnsan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddet konusunda” brifing verdi.

 

– Cinsiyet Eşitligi ve Kalkınma” Baslıklı 2012 Yılı Dünya Kalkınma Raporu İçin Tanıtım Toplantısı

6 Aralık 2011, Salı günü saat 10:00-12:30 arası Hilton İstanbul, Balo Salonunda T.C.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Dünya Bankası Türkiye Ülke Ofisi, ‘Cinsiyet Eşitliği ve Kalkınma’ baslıklı 2012 yılı Dünya Kalkınma Raporu için tanıtım toplantısı yapıldı. Tanıtım toplantısı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Dünya Bankası ii birliğiyle düzenlenen toplantıya programına Toplantıya TÜKD’yi temsilen Genel Başkan Nazan Moroğlu, 2.Başkan Berin Önürmen, Genel Sekreter Emine Yazgan; Bursa Şubesi

Başkanı Nuray Batı ve Kadıköy Şubesi Başkanı Yasemin Dönmez katıldılar.

 

– “İstanbul’un Kongre Elçisi Olun! “22 Aralık 2011

İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosunun uluslarası kongre ve toplantıların şehrimize kazandırılması amacı ile 2.sini düzenlediği “İstanbul’un Kongre Elçisi Olun” programı ve ödül töreni Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.Törende 2010 yılında 109 uluslararası kongreye ev sahipligi yaparak “İstanbul’un Dünyanın 7. Kongre Şehri” konumuna katkılarından dolayı 109 kongre elçisine, darphanede özel olarak bastırılan onur plaketleri veridi.

 

Toplantıya Derneğimizi temsilen 2. Başkan Fügen Atılgan, Genel Sekreter Emine Yazgan, Genel Sayman Nursel Gülçat ve Nigar Yaycıoğlu katıldılar.

 

– Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına Rapor Gönderildi

Devlet Denetleme Kurulunca gönderilen “Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddet ile ilgili soruların” yanıtları Rapor halinde sunuldu (bkz. http://www.tukd.org.tr/dosya/TUKD_CB_Denetleme_Kurulu_Raporu.doc)

 

TBMM Anayasa Uzlaşma Kuruluna Rapor Gönderildi.

Yapılması planlanan anayasa hazırlık çalışmasında, kadın erkek eşitliğinin fiilen yaşama geçirilmesine yönelik özel önlemleri de içeren anayasal temelin oluşturulması hakkında TÜKD görüş ve önerilerin içeren Rapor TBMM Başkanlığına gönderildi.

 

http://www.tukd.org.tr/dosya/tukd_anayasa_gorus_oneriler.doc

 

XIV.Derneğin Tanıtımı İle İlgili Faaliyetler

– “Armaganınız Kitap Olsun” sloganı yaygınlaştırılarak, afiş ve bez torbalar yaptırıldı.

– TÜKD logosu ile şubelerin kuruluş tarihini içeren Dernek bayrakları yaptırıldı ve şubelere gönderildi.

– Web Sayfası yenilendi, sürekli yüklenen bilgilerle güncelleştiriliyor.

– Son etkinlikleri de içeren TÜKD Broşürü bastırıldı.

– TÜKD bir yıllık çalışmalarını içeren BÜLTEN çıkarıldı.

– Tanıtım CD’si Hazırlandı.

– Dünya Kadınlar Günü kapsamında tüm şubelerin etkinliklerinin yer aldığı TÜKD Ortak Davetiyesi Mart 2011 ve Mart 2012 hazırlandı.

– “Kadına Yönelik Şiddet İnsan Hakları İhlalidir” yazılı kitap ayıracı bastırıldı.

– Yayınlar: “Kadın ve Yoksulluk – Woman and Poverty” 2011; “Kadına ve Aile İçi Şiddete Son Vermek İçin Elele” 2012

– Söyleşi ve İmza Günleri

 

Profilo Alışveriş Merkezi-Remzi Kitabevi- 6 Mart 2012

 

Marmara Forum-Remzi Kitabevi- 25 Mart 2012

 

TÜKD Genel Başkanı İmza Günü-Marmara Forum-Remzi Kitabevi-26 Mart 2012

 

XV. Sosyal Etkinlikler

– 4 Haziran 2010, “Çevre Gününde” Ediz Hun İle Kahvaltı-Yıldız Parkı

 

Dünya Çevre Günü -Yıldız Parkı 4 Haziran 2010

 

– 16 Eylül 2010, Ayça Varlıer-Nilüfer Verdi Konseri-Kandilli

 

Ayça Varlıer – Nilüfer Verdi Konseri Kandilli 16 Eylül 2010

 

– 19 Aralık 2010, TÜKD Kuruluşunun 61. Yıldönümü kutlandı. Bahçeşehir Üniversitesi Akademi Kafe’de öğle yemeğinde Dernek üyeleri ve dostları 61. kuruluş yıldönümünü birlikte kutladık.

 

Derneğimizin Kuruluşunun 61. Yıl Kutlamaları

 

– 10 Nisan 2011, Öğretmen-Gazeteci ve Yazar Neşe Doster’in katıldığı Söyleşi, Kahvaltı-Yıldız Parkı

 

Neşe Doster İle Söyleşi-Yıldız Parkı

 

– 23 Eylül 2011 TÜKD Genel Merkezi tarafından İTÜ-Maçka Sosyal Tesislerde düzenlenen “Bir Konu Bir Konuk” toplantısında konuğumuz olan değerli sinema ve tiyatro oyuncusu Gülsen Tuncer yaptığı konuşma ve okuduğu şiirlerle tüm katılımcıların yoğun ilgisini topladı.

 

Bir Konu – Bir Konuk Toplantısı – Gülsen Tuncer- 23 Eylül 2011

 

– 17 Aralık 2011, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin 62. kuruluş yıl dönümünde Bahçeşehir Üniversitesi Akademi Restaurant’da düzenlediğimiz öğlen yemeği ile kutladık.

 

TÜKD 62. Yıl Kutlamaları-17 Aralık 2011

 

XVI.Yapılan Yardım Çalışmaları

Deprem Van’da çok sayıda yurttaşımızın yaşamını yitirmesine, sağ kalanların yıkılmış evlerinin önünde, soğukta çaresiz kalmalarına yol açtı. Yaşamını kaybedenlere Allahtan rahmet, sağ kalan yurttaşlarımıza dayanma ve zorlukların üstesinden gelme gücü vermesini diliyoruz. Van ve Ercis’teki yurttaşlarımızın yaşam mücadelesine destek için Türkiye tek yürek oldu.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği olarak, her şubemizin ve üyemizin bireysel katkıları yanında, TÜKD Ailesi BİZ olarak kadınların ve çocukların hijyen malzemelerini sağlamayı kararlaştırdık. Şubelerin desteği ile yürütülen bu çalışmada, ilk olarak kadın pedi ve çocuk bezi kolileri gönderildi.

 

TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç:

Madde 1- Türk Üniversiteli Kadınlar DerneĞi (TÜKD) tüzüğünde yer alan dernek kuruluş amaç ve hedeflerine ulaşılmasında, TÜKD Genel Merkezi ve şubeler arasındaki ilişkilerin, işbirliğinin ve verimliliğin arttırılması, gerekli koordinasyonun sağlanması için yapılacak çalışmaların yönteminin belirlenmesidir.

 

Dayanak:

 

Madde 2- Bu yönergenin hazırlanmasında temel dayanak TÜKD tüzüğünün 10. maddesidir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Şubelerle Toplantı

 

Madde 3 – TÜKD Genel Merkezi ile Şubeler arasındaki koordinasyonun ve işbirliginin güçlendirilmesi amacı ile, tarihi ve yeri bir ay önce duyurulmak üzere, yılda iki kez tüm şubelerden en az iki üyenin katılacağı toplantılar düzenlenir.

 

Şube Ziyaretleri

 

Madde 4- TÜKD Genel Merkez Yönetim Kurulu, koordinasyon görevini esgüdüm ve verimlilik içinde gerçekleştirebilmek amacı ile bir yönetim döneminde şubelerin tümüne ziyarette bulunur. Ziyaret tarihleri, ilgili şubelerle görüşülerek TÜKD Genel Merkezi tarafından belirlenir.

 

Şube Merkezleri, TÜKD Tanıtımı

 

Madde 5 – TÜKD Şubelerince yürütülecek çalışmaların Dernekler Müdürlüğüne bildirilen adresteki dernek merkezlerinde yürütülmesi, TÜKD tabelasının asılması, etkinliklerde TÜKD flaması, rozeti, üye yaka kartlarının kullanılması, Genel Merkez tarafından ajanda bastırılması, ülke çapında uygulanabilecek bir kampanyanın yürütülmesi, TÜKD’nin kurumsallaşması açısından tavsiye edilir. Yapılacak tüm etkinliklerde TÜKD’nin kamu yararına dernek statüsünde olduğu belirtilir.

 

Üye Kabul ve Ödül Törenleri

Madde 6- Şubeler tarafından yeni üye olanlara periyodik olarak TÜKD hakkında bilgilendirme odaklı oryantasyon eğitimi verilir ve eğitim sonunda toplu halde üye kabul töreni düzenlenir. TÜKD yönetim kurullarınca, yapılan hizmetlerin değerlendirilmesi, çalışmaların teşvik edilmesi amacı ile,

 

a) Bir yönetim döneminde en çok burs veren;

 

b) Bir yönetim döneminde TÜKD’ye en çok üye kazandıran;

 

c) TÜKD’de 20 yılını dolduran;

 

d) Dernek yararına üstün hizmet veren üyelere ve Derneğe katkıda bulunanlara ödül olarak tercihan kitap armağan edilir.

 

Üye Formları, Burs Başvuru Formları

 

Madde 7- TÜKD Şubelerinin üye kabulünde Genel Merkez yönetim kurulu tarafından hazırlanmış matbu formlar esas alınır. Matbu üye giriş formlarına üyelerin özgeçmişleri eklenir. Şubelerin vereceği eğitim bursuna başvurular için TÜKD Genel Merkez yönetim kurulu tarafından hazırlanmış matbu formlar kullanılır.

 

Üye Aidatları

 

Madde 8- TÜKD Tüzügü’nün 12. maddesince alınması gereken aidatları üyeler her yılın Mart ayı sonuna kadar ödemekle yükümlüdür.

 

Şube Ödentileri

Madde 9- TÜKD Tüzügü’nün 12.maddesi gereğince; Şubeler, TÜKD’nin özellikle yurt dışı temsil konusundaki genel giderlerini karşılamak için Genel Merkeze ödemeleri gereken ve Genel Kurulda belirlenen kişi başına yıllık katkı payları ile IFUW aidatı için bildirilen üye sayısı üzerinden hesaplanacak katkı paylarını her yıl Nisan ayı sonuna kadar ödemekle yükümlüdür.

 

Web Sayfası

 

Madde 10- TÜKD Genel Merkezi tarafından oluşturulacak güncellestirilmiş Web sayfası düzenini, şubelerin de aynı formatta kullanılması esas alınacaktır. Web sayfasında IFUW ve UWE etkinlikleri konusunda düzenli aralıklar bilgi verilmesi sağlanacaktır.

 

Proje Uygulamaları

 

Madde 11- Her yönetim döneminde, şubelerin bulunduğu il/ilçe ihtiyaçlarına göre sürdüreceği çalışmalar yanında, Genel Merkez yönetim kurulunun önerisi ve şube başkanlarıyla birlikte alınacak karar üzerine gerçekleştirilen TÜKD ortak projesi, proje uygulaması sona erdiğinde proje ile ilgili veriler ve sonuçları basılı hale getirilecektir. Şubeler finans desteği almayı hedefledikleri proje ile ilgili TÜKD Tüzügünün 16. maddesi gereğince öncelikle Genel Merkezin onayını alacaklardır. Projede harcama kalemi olarak gösterilmiş olan koordinasyon ve eğitici ücretlerinin TÜKD’ye bağışlanması prensip olarak kabul edilmelidir.

 

Yürürlük

 

Madde 12- Bu yönerge Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 13- Bu yönerge hükümlerini Genel Merkez Yönetim Kurulu yürütür.

 


About the Author

paragonTeknoloji

Comments are closed here.