+90 212 343 45 71 tukd@tukd.org.tr

Menu
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Ankara Şubesi

TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ

BURS YÖNERGESİ

                                                                    

Aranacak Koşullar

Madde 1 : Derneğimize burs için başvuru yapacak kız öğrencilerde aranacak koşullar :

 • En az dört yıllık devlet üniversitelerinde öğrenim görmek veya  yeni kazanmak,
 • Öğrenim gördüğü veya kazandığı üniversitenin bulunduğu ildeki şubemize başvuru yapmak; öğrenci yaşadığı ildeki şubeye başvurmuşsa, üniversiteyi okuyacağı ilde bulunan şubeye yönlendirilir; ilgili şubenin bütçesinin uygun olmaması durumunda ilk şube aylık burs ödemelerini diğer şube hesabına gönderir, öğrenci bursunu bu şubeden alır ve şubenin öngördüğü etkinliklere katılır. Sorun çıkması durumunda ilk şubeden destek alınır.
 • Akademik başarı sahibi olmak,
 • Gelir yetersizliği nedeniyle  eğitimini sürdürmek için maddi desteğe ihtiyaç duymak; şube gerek gördüğü durumlarda bu durumu belgelemek üzere öğrencinin çalışan ebeveyn(ler)inin bordrosu ilgili kurumdan istenir.
 • Tercihan anne ya da babasını kaybetmiş olmak,
 • Tüzüğümüzün 2 .maddesinde yer alan profile uygun olmak.

Burs Başvurusu

Madde  2 : Burs başvurusu için öğrenciler, web sayfamızdaki matbu formu tam ve doğru bilgilerle doldurarak, ilgili  şubemize  başvururlar.

Burs Verilecek Öğrenci Seçimi

Madde 3 : Her şubenin bir burs komisyonu vardır.

Madde 4 : Başvuru formundaki bilgilere bakılarak önseçim yapılır.

Burs alacak öğrenciler ilgili komisyon tarafından iki aşamadan sonra  saptanır:

 • Başvuru formları incelenir.
 • Uygun olanlar mülakata çağrılır.

Madde 5 : Burs başvuruları ilgili komisyon tarafından incelendikten sonra, sonuçlar en kısa sürede öğrencilere iletilir.

İletişim

Madde 6 : Öğrenci, burs veren ve dernek arasında sağlıklı ve sürekli bir iletişim kurulması sağlanır. Ancak burs verenin öğrenci ile tanışması zorunlu değildir.

Madde 7 : Burs alan öğrenciye sadece ekonomik yardım değil, sosyal yaşam bilgileri de kazandırılmaya çalışılmalı, o öğrenciye rol model  olunmalıdır.

Madde 8 : Burs alan öğrenci isterse,  her türlü sorununu,  dernek burs komisyonundaki yönetim kurulu üyesi ile paylaşabilir.

Madde 9 : Dernek yönetimi,  burs verenler ve üyeleri aracılığı ile öğrencilere staj, mezunlara iş bulma konusunda destek  verir.

Burs  Veriliş  Şekli

Madde 10 : Burslar en az 9 ay süresince verilir. En az aylık burs  miktarı; genel merkez tarafından her yılın Eylül ayında belirlenir ve şubelere bildirilir.

Madde 11 : Burslar ayda bir gün şubenin uygun göreceği bir yerde, şube yönetim kurulu tarafından ödenir.

Madde 12 : Burs ve etkinlik günlerine öğrencilerin katılımı zorunludur.

Madde 13 : Şubeler burs alan öğrenci  sayısını bütçesine göre saptar.

Burs  Alma Sürecinde Öğrencilerin Yükümlülükleri

Madde 14: Her ders yılı sonunda üniversiteden alacağı not dökümünü (transcript) en geç Ekim ayında derneğe teslim etmek.

Madde 15 : Dernek yönetimi ile yakın işbirliği içinde olmak. Dernekten gelen iletilere yanıt vermek.

Madde 16 : Dernek yönetimince geliştirilen sosyal sorumluluk projelerine katılmak, katkıda ve öneride bulunmak.

Madde 17 : Derneğin düzenlediği ya da sağladığı olanaklardan yararlanmak, sosyal ve kültürel etkinliklere (gezi , tiyatro, konser, vb.) katılmak.

Bursların  Yeniden Değerlendirilmesi

Madde 18 : Burs alan öğrenciler yakından izlenmelidir.

Madde 19 : Aşağıdaki koşullarda  verilen burs iptal edilebilir:

–   Akademik başarısızlık (yıl kaybı),

 • Burs ve etkinlik günlerine mazeret bildirmeden katılmamak,
 • Kurallara uymama nedeniyle sözlü ve yazılı olarak uyarılan öğrencinin durumunda; verilen süre içinde gelişim sağlanamaması,
 • Dernek tüzüğümüzün 2. Maddesinde belirtilen profile uygun olmadığının anlaşılması.