+90 212 343 45 71 tukd@tukd.org.tr

Menu
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Ankara Şubesi

Ülkemizde “Çocuk Gelinler, Çocuk Anneler” toplumsal bir sorun olarak çığ gibi büyümeye devam ediyor. TÜİK verilerine göre bugün çocuk gelin sayısı 181.000’i aştı. 18 yaşından küçük kızlarını evlendirmek için mahkemeye dava açan ailelerin sayısında bir önceki yıla oranla % 94.2 artış olduğu açıklandı.

Kız çocuklarının kendilerini koruyamayacak yaşta evlendirilmeleri, çocuğun insan haklarının ve eğitim haklarının önünde en büyük engeldir ve bunun bedeli, ülke kalkınmasının ve demokratikleşmenin engellenmesidir.

Medeni Kanuna göre evlilik yaşı 17 yaşını bitirme koşuluna bağlıdır (MK.124). Türk Ceza Kanununa göre resmi nikah yapılmadan evlendirme suçtur (TCK 230/6). Çocuk Hakları Sözleşmesine göre 18 yaşına kadar her insan çocuktur, korumak ve desteklemek gerekir.

“Çocuk Gelinler” sorununu görmezden gelmek, Medeni Kanunun, Ceza Kanununun, uluslararası sözleşmelerden doğan taahhütlerin ve kız çocukların insan haklarının ihlal edilmesi demektir. Bu nedenle, yasalarda yazılı kurallar, yaptırımlar uygulanmalı, yasayı ihlal eden her olay kararlılıkla takibe alınmalıdır.

Derneğimiz, kadının güçlenmesinin en önemli anahtarının eğitim olduğu gerçeğinden yola çıkarak; çocukları,15 yaşında Gelin – 16 yaşında Anne – 17 yaşında Mutsuz ve Umutsuz” dramından korumak ve toplumun bu çok önemli sosyal sorununa çare bulmak amacıyla eğitim ağırlıklı çalışmalar yapmaktadır.

ÇOCUK GELİNLER sorununun elbirliği ve kararlılıkla çözümü için tüm milletvekillerine bir çağrı mektubu gönderilmiştir.

Projenin eğitimcinin eğitimi aşaması TÜKD üyelerine yönelik yürütülmüştür.

Okul öncesi ve okul çağındaki çocuklara ailede, okulda ve sosyal yaşamda doğru davranışları kazandırma, toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddete karşı korunma vb. konularda farkındalık yaratmayı amaçlayan bu proje Uluslararası Üniversiteli Kadınlar Federasyonu’nun (IFUW) Bina Roy hibe programı kapsamında uygulandı.

“Türkiye genelinde 25 kadına yukarıda belirtilen konularda eğitim verildi, eğitim alan her yol gösterici kendi sivil toplum örgütünde 15 kişiye bu eğitimi verdi.

TÜKD Antalya Şubesinin hazırladığı ve bir yıllık sürede 375 kişiye ulaşan bu proje ile, farkındalıkların, çocuklar öncelikli olarak topluma yaygınlaştırmasına, barışın hayata geçirilmesine destek oluşturulmuştur.

Kadına yönelik ve aile içi şiddet toplumsal bir sorun ve bir halk sağlığı problemidir. En çok çocuklara zarar veren ve aynı zamanda toplum yapısının bozulmasına neden olan bu sorunla mücadele için kararlı bir devlet politikası ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların işbirliğine ihtiyaç vardır.

Proje, 21 TÜKD şubesinin faaliyet alanında, her yıl gerçekleştirilen 100’ün üzerinde etkinlikle, çocuklar öncelikli olmak üzere her yıl 7000’leri aşan bir hedef kitleye ulaşmıştır.

TÜKD Genel Başkanı Nazan Moroğlu tarafından ‘’Kadına ve Aile İçi Şiddete Son Vermek İçin Elele’’ adı altında, kapsamlı bir hukuk belgesi olarak kitaplaştırılmıştır.

3. yılını tamamlayan projenin basın açıklamasında;
‘’Kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğu’’

‘’Avrupa Konseyi’nin Mayıs ayında İstanbul’da imzalanan, Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Sözleşmesi’nin etkin olarak uygulanmasının gereği’’ ‘

Kadının ve Ailenin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Tasarısının TBMM gündemine öncelikle alınmasının gereği’’

‘’Kız çocuklarının eğitiminin engellenmesine yol açan ve sayıları endişe verici boyutlara ulaşan Çocuk Gelinler sorununa acilen önlem alınmasının gereği’’ kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız…

Yurttaşların Aile Hukuku (evlenme, boşanma, eşlerarası mal rejimleri), Miras Hukuku, Tüketici Hakları; Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Yasal Haklar, Kira ve Kat Mülkiyeti konularında bilgi sahibi olmalarına yönelik programlar sonunda katılımcılara Hukuk Okur Yazarı Sertifikası verilmektedir. Proje belediyeler veya diğer dernek ve vakıflarla ortaklaşa sürdürülmektedir. Amaç hakları bilen ve kullanabilen yurttaşların sayısının artmasına destek oluşturmaktır. Adalete erişimin önemli bir aracı olan hukuk bilgisi ile hak arama bilinci kazandırılmaktadır.

TÜKD Genel Merkezi ve şubelerince yürütülen projede sonunda her yıl yaklaşık 2000 kişiye sertifika verilmektedir.

Kadının ve toplumun eğitimde güçlendirilmesini hedefleyen bir çalışma. Bir yıl süreli olarak Yozgat Çayıralan’da, Aşağı Tekke Köyü Hayri Yıldız Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda uygulandı ve proje alanda açılan proje ofisinden yönetildi.

Okulun; dersliklerinin onarımı, bilgisayar, fotokopi, projeksiyon vb ihtiyaçları giderildi.

Öğrencilerin zaman zaman yaşadığı, öğretmensizlikten kaynaklanan eğitim eksiklikleri, okulda, yoğunlukla verilen Türkçe, İngilizce, Matematik, Sosyal ve Fen Bilgisi kurslarıyla giderilmeye çalışıldı. 80 öğrenciye, 750 saati bulan bir süreçte verilen kurslar okulun SBS başarı oranını %41’den %63’e yükseltti. Aşağı tekke Köyünün yanı sıra diğer köyler de ziyaret edilerek köy halkına kız çocuklarının eğitiminin önemi anlatıldı, seminerler düzenlenerek iş hayatının başarılı kadın modelleri tanıtıldı, çevreye destek için il yönetimi ile işbirliği çalışmaları yapıldı.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız…

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği üyelerinin profilini ortaya koyabilmek amacıyla 14 sorudan oluşan bir anket formu düzenlenmiştir.

Üyelerden yanıtlanması istenen bilgiler: Doğum Tarihi; Doğum Yeri; Medeni Durumu; (varsa) Çocuk Sayısı; Mezun Olduğu Fakülte; Mesleği; Halen Çalışıp Çalışmadığı; Yabancı Dil Bilgisi; Bilgisayar Kullanımı; Diğer STK üyelikleri; TÜKD Organlarında Görev Alma Durumları; IFUW ve UWE toplantılarına katılım; Hobileri.

Ülkemizde faaliyet gösteren 19 şubesinden toplam 1093 üyeden anket formu aracılığı ile elde edilen veriler SPSS 14.0 istatistik paket programı ile değerlendirilmiştir. Bu çalışma üye profil araştırması amacıyla yapıldığı için betimsel istatistik tekniklerinden sadece frekans tabloları ve iki değişkenli analizler için ise çapraz tablolardan yararlanılmıştır. Bunun yanında frekans dağılımlarını grafik yoluyla göstermek için pasta grafik ve bar grafik kullanılmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız…

1992’de bütün şubelerde başlatılan bu çalışmayla 194 ‘den fazla kitap bant’a okunarak İstanbul Beyazıt Kütüphanesine verilmiş, böylece kitaplığın görme özürlülere hizmet veren , zengin bir audio koleksiyonuna sahip olması sağlanmıştır.

Kastamonu şubemiz tarafından 1994 ‘de gerçekleştirilmiştir. İşgal kuvvetlerinin insan haklarını çiğnemesini protesto etmek için 75 yıl önce yapılan ilk kadın yürüyüşünün yıldönümünde yapılan bu yürüyüşe TÜKD üyeleri dışında civar köylerden de çok büyük katılım olmuştur.

Türkiye’nin Güneydoğusunda yetişkin kadın eğitimi ile ilgili bu proje 1997’de başlamış ve çok istek görmüştür. Okuma – yazma öğretimi yanında, üniversite mezunu üyelerimizin bu yöre kadın ve kızlarıyla doğrudan bağlantısı,onları sağlık, sosyal haklar, aile ilişkileri konularında bilgilendirmekte ve bir dayanışma oluşturmaktadır. Bu çalışmalar devam etmektedir. Uluslararası Federasyonun (IFUW ) Bina Roy programı kanalı ile sağlanan parasal destek ve üyelerinin gayretleri ile Şubemiz çalışmalarını yürütebileceği bir lokal sahibi olmuştur.

7 Ağustos 1999 deprem felaketinden sonra, Genel Merkezimiz depremin neden olduğu maddi ve manevi kayıplardan dolayı öğrenimlerine devam edemeyen kız üniversite öğrencilerinin ufak bir listesini derlemiş ve onlara mali destek vermek için IFUW kanalıyla bütün Federasyon üyelerini yardıma çağırmıştır.

Amacı adı geçen ilk okulu öğrenci ve ailelerin yaşam kalitelerini yükseltmek olan bu proje TÜKD İzmir Şubesi Başkan ve üyelerinin liderliğinde Ege Üniversitesi Rektörlüğü ile Fen Mühendislik, Eczacılık, Tıp, Edebiyat ve Hemşirelik Fakülteleri, Kızılay İzmir Şubesi işbirliği ile yürütülmüştür. 1999 – 2000 yıllarını kapsayan proje “Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Karşılıksız Hizmet” ödülüne layık görüşmüştür.

Adana Şubemiz kırsal semtlerde yaşayan kadın ve kızlarımıza gelir sağlayarak yaşam koşullarını iyileştirmek amacı ile 2001 yılında Yüregir ilçesi Sofulu beldesinde halı-kilim dokuma ve kuaförlük kursları açmıştır. Tezgahlar, taraklar, iplik vs. ile kuaförlük malzemeleri Virginia Gildersleeve kuruluşundan sağlanan bağış ile temin edilmiştir. Halk Eğitim Merkezinin sağladığı hocalar ile yürütülen bu kurslar iş bulma ve kazanç olanakları yarattığı için çok rağbet görmüş ve 2002 ve 2003 yıllarında da devam etmiştir. 2002 ve 2003 yılı çalışmaları Bina Roy Programı tarafından desteklenmiştir.

Antalya şubemiz tarafından UNİCEF ve Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yapılarak geliştirilmiştir. Amacı köy kadın ve kızlarını eğitmek ve iş olanakları sağlamaktır. Bu proje ile 35 “lider kadın”insan hakları,sağlık ,okuma-yazma, çevre konularında eğitilmiş ve bazı mesleklerde yetiştirilmiştir. Ahatlı Projesinin Lider Kadınları bugün yörelerinde liderdirler ve bazıları köylerinde sorumlu sivil görevlere seçilmişlerdir. Katılım cesaret verici olmuş ve 2001 yılına kadar devam etmiştir. Üyelerimizden de katılanlar olmuştur. 2002 ders yılı sonuna kadar 10 öğrenci bu burslardan yararlanmıştır. Burslar 12 ay verilmiştir ve 3 öğrenci üç yıl süre ile yararlanmış ve öğrenimini tamamlamıştır.

2003 – 2004 yıllarında İstanbul lokalinde Üniversite talebeleri ve yetişkinler için İngilizcw ve Bilgisayar kursları açılmıştır. Bu konuda uzman üyelerimizin gönüllü öğretim katkıları ile gerçekleştirilen kurslarda kullanılan bilgisayarlar Devlet Bütçesinden STK’larla ayrılan yardım ile ve çeşitli kaynaklardan yapılan bağışlarla temin edilmiştir.

2005 yılında hazırladığı “Kırsal Kadınlar için Tarım Ürünleri Eğitim Merkez – TÜEM” projesi için AB fonundan 179,000 Euro kredi desteği almış ve 50 kadını meslek sahibi yapmıştır. Proje hakkında detaylı bilgi www.tukd-adana.org sitesinde mevcuttur. Yine aynı yıl içinde ” Yaşlı ve Çocuk Bakımı Eğitimi ” ile ilk okul mezunu kadın ve kızlarımıza iş olanakları sağlamış; aynı zamanda bu alanda nitelikli elemanlara ihtiyacı olan kuruluş ve ailelerin isteklerine cevap vermiştir. Bu proje 2005 ve 2006 yıllarında Bina Roy Programından parasal destek almıştır. 2006 yılında, ayrıca, Virginia Gildersleeve Fonu’ndan 2500 USD kredi sağlayarak ” Özel Giysiler için askı ve elbise torbası Hazırlama” projesini de yürütmüş ve pazarlama konusunda üreticilere yardımcı olmuştur.

2005 yılında Haskova Bulgaristan kökenli bir STK olan ‘Alliance for Regional Cooperation and Development – Bölgesel İşbirliği ve Gelişim Daysanışması” kuruluşunun teklifi ile olarak ‘ Farklı iki kültürün Tarihi ve El İşler’ konulu bir projeye başlamıştır. Haskova ve Edirne kültür varlıkları ve el işişlerinin fotoğraflarının bir araya getirilerek bir broşür halinde bastırılacak ve önce turizim şirketlerine dağıtılacak ve yerinde gösterilecektir. Daha sonra halka da dağıtılacak broşürler ve turizm kanalı ile tanıtım yapıldı. Amaç her iki yörede üretilen otantik işlerin pazarlanması, bunları üretenlere gelir sağlanmasıdır. Proje koordinatörlüğünü 2006 yılında TÜKD Edirne Şubesi üstlenmiştir. Yıl sonunda proje tamamlanmıştır. Edirne Şubesi 2007 yılında da,Edirne Kent Konseyi, Kırklareli DEKAD ve Bulgaristan’ın Haskova, Bourgas, ve Yanbol sivil toplum kuruluşlarının ortaklığı ile gerçekleştirilen “Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği” konulu AB projesine de üçüncü ortak olarak uygulama aşamaları toplantılarına katılmıştır.

Samsun şubemiz bu projeyi, Samsun ili Soroptimist Federasyonu ve Türk Kadın Konseyi kuruluşları ile beraber ortak bir çalışma ile yürütmüştür. Uzak dağ köylerindeki kadın ve kızlara dikiş ve halı dokuma becerisi kazandırılmış, süt ve sütlü ürünlerin üretimi ve pazarlaması eğitimi verilmiştir. Bu çalışmalar, iş olanakları yaratması nedeniyle yöre halkı tarafından çok istek görmüştür. Organik tarım ve seracılık konularında çalışmalar devam etmektedir.

Birçok TÜKD şubesi, Türkiye’de okuma -yazma bilmeyen kadın kalmamasını hedefleyen bu projeyi istekler ve olanakları ölçüsünde devam ettirmektedir. Yetişkin kadınlar için Milli Eğitim Bakanlığı- Halk Eğitim Merkezleri ile işbirliği yaparak okuma – yazma kursları açmakta, mezun olanlara sertifika verilmektedir. Üyelerimiz tarafından da sosyal ve kültürel konularda konferanslar verilmektedir. Ayrıca dikiş, nakış, kumaş boyama gibi gelir-getirici beceri eğitimi verilerek onların sosyal ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesine katkıda bulunulmaktadır. Yeni kurulan Konyaaltı-Antalya şubemiz aynı kurslara bilgisayar öğretimini de katmıştır.

Antalya şubemiz 2002 yılında Kepez Belediyesine bağlı Fatih mahallesinde bir “Toplum Merkezi” açmıştır. Komşu mahallelerin de yararlanabileceği bu merkezde kadın ve kızlara okuma-yazma ve gelir getirecek el becerileri öğretilmektedir. Ayrıca iş bulma olanağı sağlayacak çocuk bakımı, yaşlı bakımı ve yemek pişirme eğitimleri verilmektedir. Öğrenciler için ders çalışma odaları hazırlanmış ve istenen konularda (lisan, matematik. bilgisayar,vs.)kurslar açılması sağlanmıştır. Sosyal içerikli konferans ve eğitim de verilmektedir. Konularında uzman üyelerimiz, isteyen kadın ve kızlara sosyal, yasal problemlerinde danışmanlık sağlamaktadır. Şubenin yerel bağışlarla başlattığı bu projenin geliştirilmesi için 2004 yılında Bina Roy Fonundan yararlanmıştır.

Genel Merkez ve şubelerin hemen hepsi gereksinimi olan üniversite öğrencisi genç kızlarımıza parasal destek vermektedir. bugüne kadar 4000’e yakın öğrenci bu yardımlardan faydalanmıştır. Bu projeye bütün Şubeler devam etmektedir. Ayrıca burs verilen öğrencilerin problemleri ile yakından ilgilenmek ve TÜKD ‘ye yakınlaşmalarını sağlamak için sık sık bir araya gelmeye ve TÜKD aktivitelerine katılımlarına olanak sağlanmasına bilhassa dikkat edilmektedir.

2005 yılında “GAP Bölgesin’de Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesi “konulu programına “Antep İşi Nakış Sanatının Yaşatılması ve Ekonomiye Kazandırılması” konulu bir proje hazırlayarak katılmış ve 89 600 Euro AB kredisi almıştır. projenin iki yıl süreceği ve yaklaşık 700 kişiyi etkileceği öngörülmüştür. Gaziantep Belediyesi de bu proje için bir yer tahsis etmiştir. Çalışmalar devam etmektedir.Üretimlerini pazarlama amacı ile ir kooperatif kurulmuştur. Yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılarak Antep işini tanıtmaya bilhassa özen gösterilmektedir. Detaylı bilgi www.antepisi.com sitesinde bulunabilir.

2007 yılı Bina Roy Proje Fonu’ndan Ankara Şubesi’nin “Yetişmiş Kadın Eğitimi” projesi yararlanmıştır. Soroptomist Kulüpleri Federasyonu Atatürk Toplum Eğitim Merkezinde “Okuma – Yazma ve El Becerileri kurslarında 150 kişi başarılı olmuş ve sertifika almıştır. 2008 yılında da Ankara Şubesi aynı projenin devamı için ve Adana Şubesi de “Geleneksel Motifler ile Modern Ev Tekstili” Projesi ile Bina Roy Fonu na baş vurmuşlardır. Komisyon her iki projeyi de kabul etmiş ve fonun ( % 40x TÜKD 2008 yılı IFUW aidat toplamı) ikiye bölünmesini önermiştir. Ümitköy/Ankara Şubesi, 2007 Aralık ayında Gönül Birliği Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Sosyoloji Derneği, Çayyolu Platformu kuruluşları katılımı ile “Kadınların Siyasal Katılım Çekincelerinin Nedenlerinin Tesbiti ve Giderilmesine Yönelik Çözüm Yollarının Belirlenmesi”konulu AB projesine başvurmuştur. Kabul edilen proje Mayıs 2008 ‘de başlamıştır.